Gå til indhold

Læringsseminarer

LKT KOL

Læringsseminarer i LKT KOL skal understøtte forbedringsteamene i det lokale forbedringsarbejde ved at skabe motivation, viden og kompetencer. Som del af LKT er der planlagt læringsseminarer for de tværsektorielle forbedringsteams og deres nærmeste ledere og andre støttefunktioner. I alt er der for LKT KOL planlagt 4 læringsseminarer. Derudover er der planlagt en række netværksmøder á 1½ times varighed.

Formål med læringsseminarer og netværksmøder er at understøtte forbedringsteams i det lokale forbedringsarbejde ved vidensdeling og læring på tværs. Ved møderne kan teamene opnå motivation, viden og kompetencer ift. forbedringsmetodik.

Målgruppe for læringsseminarerne er:

  • De tværsektorielle forbedringsteams og deres nærmeste ledere
  • Støttefunktioner som fx kvalitetsmedarbejder
  • Regionale tovholdere
  • Ekspertgruppen for LKT KOL

Programmer til læringsseminarerne er tilrettelagt ud fra, at deltagerne i de lokale forbedringsteams har grundlæggende kendskab til forbedringsvidenskab fx i form af e-læringskurset om forbedringsmodellen. Der opfordres til, at alle deltagere gennemfører e-læringskurset i forbedringsmodellen før seminarerne. E-læringskurset kan tilgås i de regionale kursusportaler eller på forbedringsmodellen.dk


Program for læringsseminarer: 

  1. Lærings- og ledelsesseminar LKT KOL 26-27. september 2022 (pdf)
  2. Læringsseminar LKT KOL 18. januar 2023 (pdf)
  3. Læringsseminar LKT KOL 15. november 2023 (pdf)

 

Materiale til læringsseminar 1

 

Materiale til læringsseminar 2

 

Materiale til læringsseminar 3