Gå til indhold

Specialiseret Palliation

Behandlingskvalitet på det palliative område handler om patienters livskvalitet og tryghed for de pårørende.

Det palliative område skiller sig ud fra andre medicinske områder, der behandler patienter med livstruende eller dødelige sygdomme ved, at behandlingens formål ikke er overlevelse eller længst mulig restlevetid. Behandlingens primære formål er derimod at give patienten størst mulig livskvalitet i den resterende levetid og samtidigt støtte de pårørende.

MÅL FOR LKT OM SPECIALISERET PALLIATION

Ekspertgruppen for LKT Specialiseret palliation satte følgende mål for forbedringsprojektet: 

EKSPERTGRUPPEN

Ekspertgruppen bestod af kliniske eksperter inden for palliation og forbedringsarbejde. Ekspertgruppen definerede de konkrete mål for forbedringsarbejdet i LKT Specialiseret palliation. 

REGION SJÆLLAND VAR NATIONAL PROJEKTLEDER FOR PROJEKTET

Region Sjælland var national projektleder for LKT Specialiseret palliation og havde derfor det overordnede ansvar for at koordinere og gennemføre teamet. Projektet blev gennemført i tæt samarbejde med de øvrige regioner.  

Spørgsmål om LKT Specialiseret palliation kan stilles til egen regions LKT-tovholder eller til projektledelsen.

Se oversigt: Regionale tovholdere

LÆRINGS- OG LEDELSESSEMINARER

I LKT-Specialiseret palliation blev der afholdt 3 læringsseminarer. Materiale kan tilgås ved henvendelse til LKT-sekretariatet. Du kan finde kontaktinformationerne her:

HER KAN DU FINDE RELEVANT MATERIALE