Gå til indhold

Apopleksi

Lærings -og kvalitetsteam for apopleksi

Apopleksi

I 2016 indgik Danske Regioner og Ældre- og Sundhedsministeriet et samarbejde om et nyt nationalt kvalitetsprogram for sundhedsområdet, og på baggrund af en række udvælgelseskriterier blev apopleksi udpeget som et af de første områder for et LKT. Apopleksi blev valgt fordi:

  • Der var variation mellem apopleksi-afdelingernes resultater i Dansk Apopleksiregister.
  • Sygdomsområdet er stort og omkostningstungt.
  • Kvaliteten af forløb for patienter med apopleksi har betydning for flere af de nationale mål for sundhedsvæsenet særligt middellevetid, samlede udgifter pr. patientforløb, ventetid til genoptræning, genindlæggelser, og opfyldelse af kvalitetsmål i kliniske kvalitetsdatabaser.
  • Der er national konsensus om, hvad der kendetegner god behandling, og desuden konsensus om tradition for tværfagligt samarbejde på apopleksiområdet.

Området understøttes af en veletableret klinisk kvalitetsdatabase, Dansk Stroke Register.

Fokusområder og mål for LKT Apopleksi 

Ekspertgruppen for LKT Apopleksi udarbejdede projektbeskrivelsen, og valgte et fokusområder for forbedringsprojektet:

  • Opsporing, diagnostik og behandling af apopleksipatienter med atrieflimren

Med udgangspunkt i dette hovedfokusområde formulerede ekspertgruppen for LKT Apopleksi to overordnede mål:

  • At øge andelen af patienter, der revaskulariseres

Mål for regioner >20%, og mål for kommuner >15%

  • At en højere andel af patienter med akut iskæmisk apopleksi og atrieflimren sættes i blodfortyndende behandling (AK-behandling) senest 14 dage efter indlæggelsen

Mål: ≥95%

Ekspertgruppen

Ekspertgruppen var sammensat af kliniske eksperter inden for området og eksperter i forbedringsmetoden. Ekspertgruppen udarbejdede projektprotokollen, og definerede de konkrete mål for forbedringsarbejdet i LKT Apopleksi.

Region Midtjylland var national projektleder for projektet

Region Midtjylland var national projektleder for LKT Apopleksi, og havde derfor det overordnede ansvar for at koordinere og gennemføre projektet. Projektet gennemførtes i tæt samarbejde med de øvrige regioner.  

Spørgsmål om LKT Apopleksi kan stilles til egen regions LKT-tovholder. Find den regionale tovholder fra din region her: Regionale tovholdere

Lærings- og ledelsesseminarer

I LKT-Apopleksi blev der afholdt 4 læringsseminarer. Programmerne kan fås ved henvendelse til LKT-sekretariatet. Du kan finder kontaktinformationerne her:

Læs mere: 

Projektbeskrivelsen for LKT Apopleksi

Den afsluttende rapport for LKT Apopleksi