Gå til indhold

Det Nationale Kvalitetsprogram

Nyt kvalitetsprogram søsat af KL, Danske Regioner og Regeringen

Det nye kvalitetsprogram markerer et skift væk fra proces- og registreringskrav til i højere grad at fokusere på resultater til gavn for patienterne.

Kernen i det nye kvalitetsprogram er en ambition om hele tiden at løfte kvaliteten af sundhedsydelserne, så vi skaber størst mulig værdi for patienterne. Det kræver, at vi bliver bedre til hurtigt at sprede bedste kliniske praksis, så patienterne i hele landet får den bedst mulige behandling.

Vi skal blive bedre til at lære af hinanden på tværs af sygehuse og regioner, og i vores daglige arbejde skal vi systematisk anvende tidstro data. Det skal vi gøre, så vi hele tiden kan se, om vi bliver bedre til at levere den bedst mulige behandling til alle vores patienter.

Læs mere: Nationale Mål For Sundhed 2019

Kvalitetsprogrammet består af tre hovedelementer

• Få ambitiøse nationale mål for sundhedsvæsenet.
• Etablering af lærings- og kvalitetsteams (LKT)  
• Et nationalt ledelsesprogram

Andre elementer er systematisk inddragelse af patienter og pårørende, værdibaseret styring og arbejdet med sundhedsdata samt et E-læringskursus om forbedringsarbejde i sundhedsvæsenet.