Gå til indhold

Links og materialer

Materialeoversigt for forbedringsteams i LKT Antibiotika

Her er en oversigt over materiale og skabeloner, der er forberedt til forbedringsteams i LKT Antibiotika. 

Det er muligt at hente projektbeskrivelsen og diverse skabeloner ved at klikke på de røde links. Materiale fra læringsseminarer, forbedringsteamenes materiale og data fra LKT Antibiotika bliver løbende tilgængeligt.  

Nederst på siden findes derudover links til nationale og internationale rapporter om antibiotika. 

Projektbeskrivelsen for LKT Antibiotika inkl. pixi-version

Projektbeskrivelsen er udarbejdet af den nationale ekspertgruppe for LKT Antibiotika. LKT Antibiotika tager udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens vejledning om antibiotika fra 2012

Pixien giver et hurtigt overblik over LKT Antibiotika – baggrund, mål, indsatser, forslag til tiltag samt overblik over ledelses- og læringsseminarer som del af LKT Antibiotika

Læringsmål for LKT Antibiotika

Diverse skabeloner og filer 

”Vores forbedringsprojekt” – skabelon for aftale mellem forbedringsteam og ledelse
Opgaver i forbedringsarbejdet
Driverdiagramskabelon - med indsatser

Driverdiagramskabelon - tom 
Seriediagramskabelon
PDSA-cirkelskabelon

Elevatortaleskabelon
Antibiotic Man Nordsjællands Hospital

Antibiotika skifteliste iv til po, Nordsjællands Hospital 
Sammensætning af det rigtige forbedringsteam
MUSIQ-calculator
Slides - Status for LKT projekt

Materiale fra seminarerne

Oplæg og udleveret materiale (fx slides, beskrivelse af oplæg, spørgsmål til gruppedrøftelser, postere til opsamling mv.)
Læringsmål for ledelses- og læringsseminarer som del af LKT Antibiotika

Find materialet og læs mere: Læringsseminarer for LKT Antibiotika

Forbedringsteamenes materiale

Udfyldte versioner af ”Vores forbedringsprojekt” og driverdiagramskabelonen – til gensidig inspiration inkl. kontaktinfo for teams inkl. ressourcepersoner

Data fra LKT Antibiotika inkl. monitoreringsplan

Baselinedata i antibiotikaforbrug 2015-2016

Baselinedata i antibiotikaforbrug 2015-2018 

 

Læs mere om forbedringsarbejde: Viden om forbedringsmetodik