Gå til indhold

Tvang i psykiatrien

Lærings- og kvalitetsteam med fokus på nedbringelse af tvang i psykiatrien (LKT Tvang i psykiatrien)

Det overordnede formål med LKT Tvang er at forebygge og dermed reducere omfanget af tvang ved at styrke det tværsektorielle samarbejde med patienten i centrum.

Tvangsforebyggelse handler både om det, der foregår på hospitalerne og om den indsats, der sker i fx kommunerne. Antallet af tvangsindlæggelser kan ses som et udtryk for, hvor godt eller mindre godt vi formår at samarbejde på tværs og med patienten. Derfor er den konkrete målsætning i LKT Tvang at mindske tvangsindlæggelser med 10 procent med udgangen af 30. september 2023.

Indsatser

Der er fokus på følgende to indsatser:

Omdrejningspunktet for opnåelse af målsætningen i LKT-tvang er fokus på:

 • Tværsektorielle planer (udskrivningsaftaler/koordinationsplaner for voksne og Trygheds- og forebyggelsesplaner for børn og unge)
 • Tværsektorielle netværksmøder

Begge tiltag indføres med samme overordnede teoretiske referenceramme fælles beslutningstagning.

Målgrupper

I LKT Tvang er der følgende målgrupper:

Voksensporet:

 • Indlagte patienter, der får udarbejdet en udskrivningsaftale/koordinationsplan
 • Frivilligt: Udvalgte få ambulante patienter med komplekse forløb og/eller stor risiko for tvangsindlæggelse. Patienterne tilbydes elektiv indlæggelse (kortvarig), så der kan udarbejdes udskrivningsaftale/-koordinationsplan.

Børne- og ungesporet:

 • Børn og unge fra 12 år i psykiatrien, der er anbragt på døgntilbud, tidligere har været udsat for tvang eller magtanvendelse og/eller hvor der vurderes et behov for at udarbejde en Trygheds- og forebyggelsesplan på baggrund af en klinisk vurdering. (Hvis det lokalt organisatorisk passer bedst med 14 år vælges dette).

DRIVERDIAGRAM

TIDSPLAN FOR LKT TVANG

 • Ledelses- og læringsseminar: 30. november til 1. december 2021
 • Læringsseminar: 16. maj 2022
 • Ledelses- og læringsseminar: 22. maj til 23. maj 2023

Her ses tidsplanen for LKT-Tvang i psykiatrien

Kontaktpersoner

 • Kvalitetskonsulent Eva Kanstrup Poulsen, Digitalisering og Registrering, Psykiatrien.
  Mail: evpo@rn.dk, telefon: 2943 6104
 • Specialkonsulent Birte Kloch Frederiksen, Kvalitetsudvikling og Arbejdsmiljø.
  Mail: bkf@rn.dk, telefon: 2962 9927.

Her kan du finde relevant materiale:

Ofte anvendte links