Gå til indhold

Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL)

Lærings- og kvalitetsteam vedr. kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL)

Den Nationale Styregruppe for lærings– og kvalitetsteams har besluttet at igangsætte et lærings– og kvalitetsteam vedr. kronisk obstruktiv lungesygdom (LKT KOL).

KOL er en af de hyppigst forekommende kroniske sygdomme i Danmark, og den eneste af de store kroniske sygdomme, hvor man igennem de seneste 20 år ikke har observeret fald i dødelighed. Mange personer med KOL er i risiko for at få akut forværring (exacerbation). Disse forværringer kræver ofte en målrettet indsats fra de rette aktører i sundhedsvæsenet, og et tæt tværsektorielt samarbejde.

Gennem en årrække har der været stigende fokus på KOL. Trods mange gode initiativer, som de fem regionale forløbsprogrammer samt nationale anbefalinger, kalder området stadig på handling. Der er en klar forventning om, at genindlæggelsesfrekvensen kan nedbringes ved de rette indsatser på tværs af sektorer. Ingen sektor kan løfte opgaven alene, og derfor sætter LKT KOL fokus på det tværsektorielle samarbejde om målrettede indsatser.

Mål for LKT KOL

Det overordnede formål for LKT KOL er:

  • Optimering af forløb for personer med Kronisk Obstruktiv Lungesygdom på tværs af sektorer.

Og det specifikke formål for LKT KOL er, at:

  • Alle personer med KOL får den optimale behandling i forbindelse med udskrivelse efter en KOL-relateret indlæggelse.

Denne afgrænsning er valgt, da målet netop kalder på større fokus på det tværfaglige samarbejde mellem relevante sektorer.

Resultatmål og ulempeindikator

Resultatmålet i LKT KOL er "nedbringelse af genindlæggelser med 15 %", og "andelen der dør pga. akut forværring inden for 30 dage efter indlæggelse" er ulempeindikator.

Uddybende grafik følger.

Fire indsatsområder i LKT KOL

Der er følgende indsatsområder for forbedringsprojektet:

  1. Fokuserede indsatser for særligt sårbare personer med KOL
  2. Tryghedsskabende indsatser
  3. Rehabiliterende indsatser og
  4. Den præhospitale indsats.

Der er tilknyttet konkrete indsatser og procesmål til hver af de fire indsatsområder, som kan læses i projektbeskrivelsen.

Tidsplan

Der lægges op til, at indsatsen i hver region i første omgang afprøves i ét forbedringsteam bestående af 1 hospital, minimum 1-2 kommuner fra den respektive hospitalsklynge samt repræsentanter fra almen praksis, evt. praksiskonsulent eller praksiskoordinator. Det er frivilligt, om almen praksis vil deltage.

Afprøvningen kommer til at forløbe i ét år, hvorefter der vil blive taget stilling til, om indsatsen skal udvides til flere aktører.

Tidsplanen for LKT KOL kan ses nedenfor:

Kontakt

Spørgsmål om LKT KOL kan rettes til egen regions tovholder. Regionens tovholder kan findes på siden: Regionale Tovholdere.

Region Midtjylland er national projektleder for LKT KOL (LKT@rm.dk), og har dermed det overordnede ansvar for at koordinere og gennemføre projektet.

Læs mere her:

Ofte anvendte links

Hjemmesiden vil løbende blive opdateret med bilag samt dokumenter til forbedringsarbejdet.