Gå til indhold

LKT Børnediabetes

Lærings -og kvalitetsteam børnediabetes

LKT Børnediabetes

Styregruppen for Lærings- og Kvalitetsteams har vedtaget at igangsætte et Lærings- og Kvalitetsteam (LKT) vedrørende børn og unge under 18 år med type 1 diabetes. Baggrunden for emnet er, at type 1 diabetes hos børn og unge er et sygdomsområde med stor indvirkning på barnet og familiens hverdag. Derudover har sygdommen stor påvirkning på livskvaliteten og der er stor risiko for komplikationer ved dysregulation.  På børne- og ungeafdelingerne i Danmark er der desuden variation i forhold til i hvor høj grad behandlingsmål for diabetes opfyldes.

Kvalitetsforbedringsprojekter i andre lande har vist gode erfaringer med at forbedre kvaliteten af behandling for børn og unge med diabetes.

Mål for LKT Børnediabetes

Projektets overordnede mål er at sikre at, alle børn og unge med Type 1-diabetes i Danmark får en individualiseret og optimeret behandling. Denne overordnede målsætning er konkretiseret i følgende tre mål:

De tre indsatsområder i LKT børnediabetes

Der er følgende indsatsområder for forbedringsprojektet:

  1. Optimeret indsats overfor børn med ny-diagnosticeret diabetes
  2. Optimeret indsats over børn med dysreguleret diabetes
  3. Optimeret indsats overfor unge i transition til voksenambulatorierne

Den 5. og 6. marts 2020 blev første lærings- og ledelsesseminar for LKT Børnediabetes afholdt. Her ses tidsplanen for LKT børnediabetes:

 

Læs mere her:

Projektet

Dokumenter til forbedringsarbejde

Ofte anvendte links


Forbedringsteams i LKT børnediabetes kan finde yderligere materiale på MidtRum.