Gå til indhold

Læringsseminarer – og webinarer LKT Børnediabetes

Læringsseminarerne skal understøtte forbedringsteamene i det lokale forbedringsarbejde ved at skabe motivation, viden og kompetencer.

Som del af LKT er der planlagt læringsseminarer for forbedringsteams i de deltagende afdelinger og deres nærmeste ledere og andre støttefunktioner. Ekspertgruppen for LKT Børnediabetes deltager også. I alt er der for LKT Børnediabetes planlagt 3 læringsseminarer. Derudover er der planlagt 7 webinarer á 1½ times varighed.

Formål med læringsseminarer og webinarer er et understøtte forbedringsteamene i det lokale forbedringsarbejde ved vidensdeling og læring på tværs. Ved møderne kan teamene opnå motivation, viden og kompetencer ift. forbedringsmetodik og kliniske indsatser.

Program for læringsseminarer og webinarer har som forudsætning at hele det lokale forbedringsteam deltager og således har mulighed for at medvirke i drøftelser med eget og andre teams.  

Målgruppe for læringsseminarerne er:

  • Forbedringsteams i de deltagende afdelinger og deres nærmeste ledere
  • Støttefunktioner som fx kvalitetsmedarbejder, psykolog, pædagog og diætist
  • Regionale tovholdere
  • Ekspertgruppen for LKT Børnediabetes

Programmer til læringsseminarerne er tilrettelagt ud fra, at deltagerne i de lokale forbedringsteams har grundlæggende kendskab til forbedringsvidenskab fx i form af e-læringskurset om forbedringsmodellen. Der opfordres til, at alle deltagere gennemfører e-læringskurset i forbedringsmodellen før seminarerne. E-læringskurset kan tilgås i de regionale kursusportaler eller på http://forbedringsmodellen.dk/

Program for læringsseminar: