Gå til indhold

Om lærings- og kvalitetsteams

Nationale netværk til forbedringsarbejde

Et lærings- og kvalitetsteam (LKT) er et nationalt netværk, som arbejder med forbedringer inden for et konkret område. Et lærings- og kvalitetsteam består af 1) tværfaglige teams af klinikere og ledere fra relevante afdelinger på tværs af sygehuse og regioner. 2) Deltagere og teams fra andre sektorer, hvis problemstillingen for LKT går på tværs af sektorer og 3) En ekspertgruppe med kliniske eksperter m.fl. inden for det fagområde, hvor der skal arbejdes med kvalitetsforbedringer

Nedenfor kan du læse mere om de forskellige dele af Lærings- og Kvalitetsteams.

Ekspert-gruppen

Emner til LKT'er

Lærings-seminarer

Lokale forbedrings-teams

 

Det er regionerne, som er ansvarlige for at drive lærings- og kvalitetsteams. Konkret vil én region påtage sig det overordnede ansvar for at koordinere og gennemføre et LKT. Valg af afdelinger til at deltage i et LKT sker i regionerne og på sygehusene, ligesom de enkelte regioner og sygehuse understøtter de afdelinger, som deltager i et LKT. Ekspertgruppen og de lokale forbedringsteams danner tilsammen det netværk, der udgør et lærings- og kvalitetsteam. 

Det er vigtigt, at forbedringsteams har én eller flere deltagere med forbedringskompetencer eller har adgang til understøttelse fra lokale forbedringseksperter. Forbedringskompetencer kan opnås ved, at udvalgte teammedlemmer tilmeldes forbedringsuddannelsen i egen region. E-læringskursus findes her:

Formålet med et lærings- og kvalitetsteam

Et lærings- og kvalitetsteams arbejder med, hvilke lokale kliniske og organisatoriske processer samt arbejdsgange, der skal forbedres for at opfylde målene for det enkelte LKT. Teamene anvender de metoder til at skabe forbedringer, som er besluttet lokalt, eksempelvis Forbedringsmodellen, Virginia Mason Production System, Lean osv.

Formålet med et lærings- og kvalitetsteam er at:

  • løfte områder med utilfredsstillende kvalitet eller uønsket variation
  • bidrage til opfyldelse af nationale mål
  • skabe tværregionale læringsfællesskaber
  • skabe klinisk ejerskab til og understøtte det kliniknære forbedringsarbejde

Læs mere:

Om de nationale lærings- og kvalitetsteams – en kort introduktion