Marts 2020

LKT Børnediabetes

Den 5.-6. marts afholdt Lærings- og kvalitetsteamet for Børnediabetes 1. læringsseminar, hvor børneafdelinger fra hele landet var samlet til kick-off.

I LKT Børnediabetes skal der de kommende år arbejdes særligt med:

  • Optimering af behandling for ny-diagnosticerede børn med diabetes
  • Optimering af indsats overfor børn og unge med svært til moderat dysreguleret diabetes
  • Optimering af indsats overfor unge i transition til voksenambulatorierne

Læs mere om LKT Børnediabetes her, hvor du også kan finde materiale fra dagen.

2020_LKT Børnediabetes 1. læringsseminar.jpg

Foto fra førstelæringsseminar for LKT Børnediabetes, marts 2020

November 2018

LKT Hoftenære lårbensbrud

Den 21. november afholdt lærings- og kvalitetsteamet for hoftenære lårbensbrud andet læringsseminar. 

Med projektet ønskes at forbedre patienternes generelle sundhed efter hoftebrud og at nedbringe 30-dages mortaliteten efter operationsdato.

Læs mere her om lærings- og kvalitetsteamet

 

2018_11_21- Region Syddanmark - Læringsseminar LKT 001.jpg

Foto fra andet læringsseminar for LKT Hoftenære lårbensbrud, november 2018