Gå til indhold
Marts 2020

LKT Børnediabetes

Den 5.-6. marts afholdt Lærings- og kvalitetsteamet for Børnediabetes 1. læringsseminar, hvor børneafdelinger fra hele landet var samlet til kick-off.

I LKT Børnediabetes skal der de kommende år arbejdes særligt med:

  • Optimering af behandling for ny-diagnosticerede børn med diabetes
  • Optimering af indsats overfor børn og unge med svært til moderat dysreguleret diabetes
  • Optimering af indsats overfor unge i transition til voksenambulatorierne

Læs mere om LKT Børnediabetes her, hvor du også kan finde materiale fra dagen.

Fyldt sal til Læringsseminar. hvor alle fremmødte lytter til oplæg

Foto fra første læringsseminar for LKT Børnediabetes, marts 2020

November 2018

LKT Hoftenære lårbensbrud

Den 21. november afholdt lærings- og kvalitetsteamet for hoftenære lårbensbrud andet læringsseminar. 

Med projektet ønskes at forbedre patienternes generelle sundhed efter hoftebrud og at nedbringe 30-dages mortaliteten efter operationsdato.

Læs mere her om lærings- og kvalitetsteamet

 

Fremmødte til Læringsseminar 2018 lytter til oplæg

Foto fra andet læringsseminar for LKT Hoftenære lårbensbrud, november 2018