maj 2018

Emner til kommende LKT'er

1. ADHD – Udredning, behandling og tværsektorielle forløb

2. Type 1 diabetes hos børn og unge

3. Perioperativ optimering af akutte højrisiko abdominalkirurgiske patienter

 

juni 2018

Kommende læringsseminarer

Den 21. november afholdes andet læringsseminar for LKT Hoftenære lårbensbrud. 

 

Læs mere her om de kommende seminarer

 

Maj 2018

LKT Hoftenære lårbensbrud

Den 4. april påbegyndtes lærings- og kvalitetsteamet for hoftenære lårbensbrud med et ledelsesseminar, og den 17. maj blev afholdt første læringsseminar.

Med projektet ønskes at forbedre patienternes generelle sundhed efter hoftebrud og at nedbringe 30-dages mortaliteten efter operationsdato.

Læs mere her om lærings- og kvalitetsteamet

 

LKT hofte5.jpg

Foto fra ledelsesseminaret LKT Hoftenære lårbensbrud, april 2018