Gå til indhold
Maj 2021

Indstilling til nye LKT’er

Der er den 6. maj 2021 åbnet for indstillinger til nye LKT’er. Indstillingsperioden løber frem til den 27. august 2021.

Som noget nyt skal alle indstillinger i år tage afsæt i et succesfuldt projekt. Projekter kan eks. være forskningsprojekter, forbedringsprojekter/kvalitetsprojekter eller andre former for projekter.

Projekter, der indstilles til LKT, skal indeholde følgende:

 • Klart og afgrænset genstandsfelt (hvad er det projektet undersøger/afprøver)
 • Skal basere sig på evidens, best practice eller succesfulde erfaringer og resultater, og der skal være fagligt genklang for det i relevante faglige miljøer
 • Skal have potential til at omfatte en større patientgruppe/borgergruppe
 • Mål for projektet og en beskrivelse heraf
 • Positive resultater til eksempel

Herudover er det en fordel, hvis projekter er tværfaglige og/eller tværsektorielle – men det er ikke et krav

Hvem kan indstille?

Tidligere har alle interesserede kunne indstille emner til LKT. Styregruppen for LKT har i år valgt, at kun indbudte organisationer kan indstille emner til LKT. Hvis man ønsker at indstille et emne til LKT, har man mulighed for at henvende sig til en af nedenstående organisationer:

 • Region Nordjylland
 • Region Midtjylland
 • Region Syddanmark
 • Region Sjælland
 • Region Hovedstaden
 • Kommunernes Landsforening (KL)
 • Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP)
 • Sundheds- og Ældreministeriet
 • Sundhedsstyrelsen
 • Lægemiddelstyrelsen
 • Sundhedsdatastyrelsen
 • Styrelsen for Patientsikkerhed
 • Danske Patienter
 • Dansk Selskab for Patientsikkerhed
 • Praktiserende Lægers Organisation (PLO)
 • Lægevidenskabelige Selskaber (LVS)
Fyldt sal til Læringsseminar. hvor alle fremmødte lytter til oplæg

Foto fra et LKT-læringsseminar. Her ses første læringsseminar for LKT Børnediabetes, marts 2020

November 2018

LKT Hoftenære lårbensbrud

Den 21. november afholdt lærings- og kvalitetsteamet for hoftenære lårbensbrud andet læringsseminar. 

Med projektet ønskes at forbedre patienternes generelle sundhed efter hoftebrud og at nedbringe 30-dages mortaliteten efter operationsdato.

Læs mere her om lærings- og kvalitetsteamet

 

Fremmødte til Læringsseminar 2018 lytter til oplæg

Foto fra andet læringsseminar for LKT Hoftenære lårbensbrud, november 2018