Gå til indhold

Organisering af LKT vedr. type 1 diabetes hos børn og unge

Region Hovedstaden er national projektleder, mens de konkrete mål for forbedringsarbejdet defineres af en ekspertgruppe.

Ekspertgruppen

De konkrete mål for forbedringsarbejdet defineres af en ekspertgruppe bestående af kliniske eksperter inden for området, eksperter i forbedringsmetode, repræsentanter for patienter og pårørende samt repræsentanter fra det kommunale område.

Forbedringsteams

I LKT Børnediabetes er der nedsat 16 lokale forbedringsteams, fordelt på børne- og ungeafdelinger i hele Danmark. Det enkelte forbedringsteam fokuserer på det lokale og nære forbedringsarbejde i egen afdeling. De arbejder lokalt med kliniske og organisatoriske processer og arbejdsgange, der skal forbedres for at opfylde målene i LKT børnediabetes.

De 16 forbedringsteams er gensidigt forpligtede til åbenhed om resultater, deling af viden og erfaringer samt at lære af hinanden undervejs.

Region Hovedstaden er national projektleder for projektet

Region Hovedstaden er national projektleder for LKT Børnediabetes og har derfor det overordnede ansvar for at koordinere og gennemføre projektet, der gennemføres i tæt samarbejde med de øvrige regioner.  

Spørgsmål om LKT Børnediabetes kan stilles til egen regions LKT-tovholder eller til projektledelsen.

Chefkonsulent Nynne Dreyer Nies

Mail: nynne.dreyer.nies@regionh.dk 
Telefon: 21 13 67 22

Chefkonsulent Julie Winthereik

Mail: julie.winthereik@regionh.dk  
Telefon: 20 51 98 90

Se oversigt i bunden af denne side: Regionale tovholdere