Gå til indhold

Tredje læringsseminar i LKT Antibiotika

Tredje læringsseminar i LKT Antibiotika blev afholdt d. 3. december 2018 på Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter.

Formålet med læringsseminaret var, at deltagerne motiveres og opbygger viden og kompetencer i forhold til forbedringsmetodik og kliniske indsatser, således at LKT med forbedringsarbejdet kan indfri målsætningerne. Desuden var formålet at understøtte vidensdeling og netværksdannelse. Dette blev afspejlet i programmet, dels som tid i læringsgrupper, og dels som tid med deltagere fra egen region.
Formålet med læringsgrupperne er, at forbedringsteamene kan lære af og sparre med hinanden med afsæt i en struktureret præsentation af eget forbedringsprojekt, samt får ideer til hvorledes ens eget forbedringsarbejde kan bidrage til varige forbedringer i egen organisation. Læringsgrupperne består af 4 teams fra forskellige regioner, og det gav stor værdi at høre om hinandens forbedringstiltag. Mange gik hjem med nye idéer og nye kontakter.
Den regionale tid blev brugt forskelligt, men fælles var, at man der fik mulighed for at afstemme med sin egen region, hvordan man kan fastholde de gode indsatser.
Dagens oplæg handlede om kliniske og organisatoriske udfordringer og gav idéer til løsninger eller tiltag på disse. Ole Bredahl Rasmussen holdt et fint oplæg om overgang til drift med udgangspunkt i egne erfaringer fra obstetrisk afdeling på Hospitalsenhed Vest. Dagen afsluttede med et inspirationsoplæg fra Anders Miki Bojesen, som gav deltagerne indsigt i, hvordan der arbejdes med reduktion af antibiotika inden for det veterinære område.

Programmet for læringsseminaret

Oplæg på læringsseminaret