Gå til indhold

LKT: Akut kirurgi

Perioperativ optimering af akutte højrisiko abdominalkirurgiske patienter

Den Nationale Styregruppe for lærings– og kvalitetsteams etablerede i 2018 et lærings– og kvalitetsteam inden for det akutte abdominalkirurgiske område (LKT Akut kirurgi). Baggrunden var, at det er et område med høj dødelighed og stor risiko for komplikationer.

Samtidig er det også et område, hvor både danske og udenlandske hospitaler har påvist betydelig reduktion i dødeligheden ved at indføre et såkaldt ’carebundle’ af forskellige indsatser til at understøtte et samlet mål. Der var således gode erfaringer at trække på i LKT Akut kirurgi.

LKT Akut kirurgi kunne i projektperioden fra 2021-2023 fremvise gode resultater. Patienternes chance for at overleve operationsforløbet og komme sig igen blev betydeligt bedre i løbet af perioden. Resultaterne var tydelige på tværs af de 12 sygehuse fra hele Danmark, som deltog i arbejdet. Dermed var projektet et bevis på, at LKT-metoden kan være effektiv til at sprede forbedringer på tværs af landet, når problemstillingen er rigtig og evidensen foreligger.

Region Sjælland var national projektleder for LKT Akut kirurgi og havde det overordnede ansvar for at koordinere og gennemføre projektet. LKT’ets mål blev defineret af en ekspertgruppe med deltagelse fra alle regioner og med repræsentation inden for kirurgi, anæstesi, akutmedicin, radiologi, fysioterapi og ernæring. Ekspertgruppens opgave var at definere det kliniske indhold og mål i LKT-projektet.

 

Læs mere om LKT Akut kirurgi

Projektbeskrivelse for LKT Akut kirurgi (pdf)

1. afrapportering august 2022 (pdf)

2. afrapportering marts 2023 (pdf)

Afsluttende afrapportering november 2023 (pdf)

 

Læringsseminarer

Program for 1. læringsseminar

Program for 2. læringsseminar

Program for 3. læringsseminar

Program for afsluttende læringsseminar

Nyheder fra 1. læringsseminar

Mål: At redde et ekstra liv om dagen

En række læringsseminarer for akut kirurgi er løbet i gang i Odense for at løfte behandlingen og redde flere liv. Første seminar var en succes ifølge ledende kirurgisk overlæge.

Målet er at redde flere liv. Et ekstra om dagen eller 350 ekstra om året. Især blandt patienter på 75 år eller ældre.  

Det handler om akut kirurgi og behandling af patienter med for eksempel tarmslyng eller hul på en tarm. I regi af Det Nationale Kvalitetsprogram er en række læringsseminarer for lærings- og kvalitetsteams inden for akut kirurgi fra hele landet skudt i gang den 4. og 5. oktober på Comwell i Odense. Det første af tre seminarer.

- Deltagerne var utroligt godt forberedte hjemmefra, så det var et virkeligt godt seminar, vi havde i Odense, siger Peter Olsen Svenningsen, der ledende overlæge på Nordsjællands Hospital og formand for den ekspertgruppe, der er tilknyttet Lærings og kvalitetsteams for akut kirurgi.

Peter Olsen Svenningsen siger, at aflysningerne af de elektive behandlinger under perioden med COVID-19-beredskab har fået sundhedspersonalet til at bruge den ekstra tid til at forberede sig på kvalitetstiltagene for akut kirurgi.

Studier viser, at dødeligheden vil falde, hvis patientforløbet følger bestemte retningslinjer. Når patienten ankommer til sygehuset skal der hurtigst muligt gives antibiotika. Patienten skal indlægges, hurtigt have gennemført en scanning og køres til operation, så snart det vides, hvilket indgreb, der er nødvendigt.

For at alle disse led kan gennemføres optimalt kræver det et tværfagligt samarbejde mellem læger, sygeplejersker, plejepersonale, fysioterapeuter og diætister.

Ifølge Peter Olsen Svenningsen er det vigtigt, at patient bliver fulgt tæt det første døgn efter det kirurgisk indgreb. Patienten skal hurtigt op at bevæge sig og have noget at spise for at undgå komplikationer med mave og tarme.

Kvalitetsindsatsen skal gerne være implementeret på landets kirurgiske afdelingen om 2 år.