Gå til indhold

Læringsseminarer LKT Antibiotika

Læringsseminarerne skal understøtte forbedringsteamene i det lokale forbedringsarbejde ved at skabe motivation, viden og kompetencer.

Som del af LKT er der planlagt læringsseminarer for forbedringsteams i de deltagende afdelinger og deres nærmeste ledere samt støttefunktioner som fx kvalitetsorganisationen og mikrobiologiske funktioner. Ekspertgruppen for LKT Antibiotika deltager også. I alt er der for LKT Antibiotika ét ledelsesseminar, 3 læringsseminarer samt ét afsluttende fælles ledelses- og læringsseminar.

Målet med læringsseminarerne er et understøtte forbedringsteamene i det lokale forbedringsarbejde blandt andet ved, at teamene opnår motivation, viden og kompetencer ift. forbedringsmetodik og kliniske indsatser samt ved vidensdeling og læring på tværs. Programmet for læringsseminarerne er tilrettelagt ud fra, at hele det lokale forbedringsteam så vidt muligt deltager, da der er afsat god tid til gruppearbejde i teamet. 

 

Se læringsmålene for seminarerne: Læringsmål

 

Målgruppe for læringsseminarerne er:

  • Forbedringsteams i de deltagende afdelinger og deres nærmeste ledere
  • Støttefunktioner fx kvalitetsorganisationen og mikrobiologiske funktioner
  • Regionale tovholdere
  • Ekspertgruppen for LKT Antibiotika

Programmet for læringsseminarerne er tilrettelagt ud fra, at de lokale forbedringsteams har basal kendskab til forbedringsmetodik fx i form af e-læringskurset om forbedringsmodellen. Der opfordres til, at alle deltagere gennemfører e-læringskurset i forbedringsmodellen før seminarerne. E-læringskurset kan tilgås i de regionale kursusportaler.

 

 

Datoer for afholdte seminarer 


Afholdte seminarer