Gå til indhold

LKT Børnediabetes

Type 1 Børnediabetes

LKT Børnediabetes

Type 1-diabetes hos børn og unge (0-17 år) er et sygdomsområde med stor indvirkning på barnet og familiens hverdag og livskvalitet. Der er risiko for komplikationer i forbindelse med sygdommen og deraf også øget sygelighed og dødelighed igennem et livsforløb.

Der er fra den nationale kvalitetsdatabase, der hedder DanDiabkids, kendskab til, at der er stor variation i forhold til, hvor høj grad behandlingsmålene opfyldes på børneafdelinger på tværs af landet. Der er derudover internationale erfaringer med at forbedre behandlingen for børn med diabetes ved hjælp af lærings- og kvalitetsnetværk.

Dette er baggrunden for, at børnediabetes er valgt som et nationalt LKT.

Mål for LKT Børnediabetes

Projektets overordnede mål er at sikre at, alle børn og unge med Type 1-diabetes i Danmark får en individualiseret og optimeret behandling. 

DE TRE INDSATSOMRÅDER I LKT BØRNEDIABETES

Der er følgende indsatsområder for forbedringsprojektet:

  1. Optimeret indsats overfor børn med ny-diagnosticeret diabetes
  2. Optimeret indsats over børn med dysreguleret diabetes
  3. Optimeret indsats overfor unge i transition til voksenambulatorierne

Den 5. og 6. marts 2020 blev første lærings- og ledelsesseminar for LKT Børnediabetes afholdt.

 

Læs mere her:

Teammedlemmer kan finde yderligere materiale på midtrum eller Life QI.