Emner til kommende LKT'er

Der skal etableres to til tre nye lærings- og kvalitetsteams om året.

De helt overordnede kriterier for valg af emner for nye lærings- og kvalitetsteams er, at:

  • der ikke er en tilfredsstillende kvalitet på området, og/eller
  • der er en uhensigtsmæssig variation i behandlingskvaliteten eller forløbet

 

Et lærings- og kvalitetsteam kan etableres på et sygdomsområde eller for en specifik diagnose. Det kan også være en tværgående indsats som vedrører pleje og behandling og/eller organiseringen af et forløb. Et lærings-og kvalitetsteam kan arbejde med problemstillinger, som går på tværs af sektorer. Det væsentlige er, at der med en indsats på et givent område kan opnås en forbedring af den kliniske kvalitet og af patientens oplevelse af resultat og forløb.

Kommende emner

  • Den +65-årige patient med hoftenært lårbensbrud

  • ADHD – Udredning, behandling og tværsektorielle forløb

  • Perioperativ optimering af akutte højrisiko abdominalkirurgiske patienter

  • Type 1 diabetes hos børn og unge

 

Læs Styregruppens svarbrev til indstillere af nye emner