Gå til indhold

Ekspertgruppen

Alle lærings- og kvalitetsteams har tilknyttet en ekspertgruppe

I ekspertgruppen indgår der kliniske eksperter fra alle regioner og evt. tværsektorielt, patient- og pårørenderepræsentanter, forbedringseksperter og peer-eksperter (klinikere/ledere som har demonstreret resultater med forbedringer på området). Der kan også indgå dataeksperter i gruppen, eksempelvis fra en klinisk kvalitetsdatabase, hvis arbejdet i et lærings- og kvalitetsteam tager afsæt i en klinisk kvalitetsdatabase.

Ekspertgruppernes primære opgaver

Ekspertgrupperne har som sine primære opgaver at:

  • fastlægge det faglige, kliniske indhold i LKT (projektbeskrivelsen)
  • fastsætte mål for forbedringerne for LKT
  • fastlægge indikatorer, og hvordan man får/indsamler data, som kan vise udvikling
  • understøtte og vejlede de lokale teams i at implementere det kliniske indhold og nå forbedringsmålene.

Se kommissoriet for Ekspertgrupper:

Kommissorium For Ekspertgrupper For LKT Marts 2024

Læs mere om sammensætningen af ekspertgrupperne i de enkelte LKT'er:

LKT Specialiseret palliation 

LKT Apopleksi

LKT Antibiotika 

LKR Hoftenære lårbensbrud