Gå til indhold

Tvang i psykiatrien

Lærings- og kvalitetsteam med fokus på nedbringelse af tvang i psykiatrien (LKT Tvang i psykiatrien)

Den nationale styregruppe for Lærings- og Kvalitetsteams besluttede i april 2019, at der skal igangsættes et lærings- og kvalitetsteam vedr. nedbringelse af tvang i psykiatrien (LKT Tvang i psykiatrien). LKT'et skal omhandle medicinsk såvel som fysisk tvang.

For at løfte kvaliteten for gruppen skal LKT'et oprettes tværsektorielt med deltagelse af kommuner (eksempelvis hjemmepleje, hjemmesygepleje og rehabilitering) og praktiserende læger.

Region Nordjylland har nedsat en ekspertgruppe, som er i gang med udarbejdelsen af en projektbeskrivelse. Projektbeskrivelsen vil fremgå af denne side, når den er endeligt udarbejdet.