Gå til indhold

Tvang i psykiatrien

Lærings- og kvalitetsteam med fokus på nedbringelse af tvang i psykiatrien (LKT Tvang i psykiatrien)

 

Den nationale styregruppe for Lærings- og Kvalitetsteams besluttede i april 2019, at der skal igangsættes et Lærings- og Kvalitetsteam vedr. Nedbringelse af tvang i Psykiatrien (LKT Tvang). 

Det overordnede formål med LKT Tvang er at forebygge og dermed reducere omfanget af tvang ved at styrke det tværsektorielle samarbejde med patienten i centrum.

Region Nordjylland er national projektleder for LKT Tvang og har derfor det overordnede ansvar for at koordinere og gennemføre projektet. LKT Tvang gennemføres i lighed med de resterende lærings- og kvalitetsteams i et tæt samarbejde med de øvrige regioner og relevante samarbejdspartnere. Der er nedsat en ekspertgruppe, som er i gang med udarbejdelsen af en projektbeskrivelse. Projektbeskrivelsen vil fremgå af denne side, når den er endeligt udarbejdet.

 

Første ledelses- og læringsseminar forventes afholdt 30. november - 1. december 2021.

 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til sekretariatet i LKT Tvang, se nedenfor:

  • Kvalitetskoordinator Mette Alsbjerg Jensen, mail: meap@rn.dk, telefon: 2557 9081

  • Specialkonsulent Birte Kloch Frederiksen, mail: bkf@rn.dk, telefon: 2962 9927