Gå til indhold

Første læringsseminar i LKT Antibiotika

Det første læringsseminar som del af LKT Antibiotika blev afholdt mandag- tirsdag 13.-14. november 2017 på Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter.

På læringsseminaret mødtes ca. 150 deltagere fra 17 teams op og skød arbejdet i LKT Antibiotika i gang. Fokus var formål, indhold og metoder i projektet, dvs. den faglige ramme og indhold samt anvendelse af forbedringsmetoden - herunder PDSA-afprøvninger samt tidstro data og dataanalyse. Hvert team drøftede egne mål og eget forbedringsarbejde, ligesom der var mulighed for netværksdannelse på tværs af teams og regioner. 

Programmet for læringsseminaret samt deltagerliste

Oplæg på læringsseminaret

Oplæggene er i pdf. Hvis man ønsker oplæggene i power points eller et standard oplæg at udarbejde egne oplæg fra kontaktes den nationale projektledelse.

Find kontaktoplysninger: National projektledelse

Øvrigt materiale, der blev nævnt på læringsseminaret, findes nederst på siden og kan også tilgås under Links og materialer