Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL)

Lærings- og kvalitetsteam vedr. kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL)

Den nationale styregruppe for Lærings- og Kvalitetsteams besluttede i april 2019, at der skal igangsættes et lærings- og kvalitetsteam vedr. kronisk obstruktiv lungesygdom (LKT KOL).

For at løfte kvaliteten for gruppen skal LKT’et oprettes tværsektorielt med deltagelse af kommuner (eksempelvis hjemmepleje, hjemmesygepleje og rehabilitering) og praktiserende læger.

Region Midtjylland vil udpege en ekspertgruppe, der skal udarbejde en projektbeskrivelse. Projektbeskrivelsen vil fremgå af denne side, når den er endeligt udarbejdet.