Gå til indhold

Organisering og Ressourcer

Fælles national organisering med lokal tilpasning

Her på siden kan du læse om organiseringen af lærings- og kvalitetsteams samt finde ressourcer som MUSIQ-score, E-learning kursus, skabeloner og erfaringsopsamling. I bunden af siden kan du finde en drop-down menu, hvor du kan se hvem de regionale tovholdere er, hvem der sidder i styregruppen samt hvem der sekretariatsbetjener lærings- og kvalitetsteamsne. 


Dokumenter og skabeloner

E-Læringskursus

MUSIQ-score

Erfarings-opsamling

 

Organisering af Lærings- og Kvalitetsteams

Lærings- og kvalitetsteams er nationale, men hvert team har en leadregion, der er ansvarlig for koordinering og gennemførsel af teamet. Styregruppen for lærings- og kvalitetsteams træffer de overordnede beslutninger og følger udviklingen i Lærings- og kvalitetsteamene.

Lærings- og kvalitetsteamsne har regionale tovholdere. Hver region har en regional tovholder. De regionale tovholdere sikrer løbende udveksling af resultater og erfaringer mellem de deltagende enheder og afrapporterer til Styregruppen for Lærings- og Kvalitetsteams og Temagruppen for Kvalitet. De regionale tovholdere arbejder tæt sammen med sekretariatet og de regionale kvalitetsorganisationer.

I fold-ud menuerne i bunden af siden kan du se de Regionale Tovholdere, medlemmer af Styregruppen for Lærings- og Kvalitetsteamsne, kontaktinformationer på sekretariatsbetjeningen af Lærings- og Kvalitetsteams samt referaterne fra styregruppens møder.

 

National governancestruktur for LKT

Nedenfor kan du orientere dig i de Regionale tovholdere og styregruppemedlemmer

Regionale tovholdere og styregruppemedlemmer

Region Midtjylland

Karungyi Ajule Buga, AC-fuldmægtig - Tilknyttet LKT Palliation, LKT Hoftenære lårbensbrud og LKT KOL (lead).

Mail: Karungyi.Buga@stab.rm.dk
Telefon: 21 62 01 03

Lica Nyerup Hansen, AC-fuldmægtig - Tilknyttet LKT Akut kirurgi, LKT Børnediabetes og LKT Antibiotika.

Mail: licjoh@rm.dk
Telefon: 21 70 21 77

Lone Flarup, Sundhedsfaglig konsulent - Tilknyttet LKT Apopleksi (lead), ADHD børn og unge og Nedbringelse af tvang i psykiatrien.

Mail: Lone.Flarup@stab.rm.dk
Telefon: 24 85 47 52

 Tina Willemann

Mail: tina.willemann@stab.rm.dk
Telefon.: -

 

Region Sjælland

Christian Hald Jensen, Chefkonsulent - Tilknyttet LKT Børnediabetes.

Mail: chhal@regionsjaelland.dk
Telefon: 29 17 84 98

 

Region Hovedstaden 

Bo Hempel Sparsø, Overlæge - Tilknyttet LKT Hoftenære lårbensbrud og LKT Akut kirurgi.

Mail: bo.hempel.sparsoe@regionh.dk
Telefon: 20 31 00 33

Dorte Bagger, Sundhedsfaglig chefkonsulent - Tilknyttet LKT Tvang. 

Mail: dorte.bagger@regionh.dk
Telefon: 20 91 38 20

Ina Rønberg, Sundhedsfaglig chefkonsulent - Tilknyttet LKT KOL.

Mail: ina.roenberg@regionh.dk
Telefon: 23 26 03 76
 

Martin Stausholm Knudsen, Chefkonsulent - Tilknyttet LKT KOL og LKT Børnediabetes.

Mail: martin.stausholm.knudsen@regionh.dk
Telefon: 20 37 28 04

Julie Winthereik, Chefkonsulent - Tilknyttet LKT Børnediabetes.

Mail: julie.winthereik@regionh.dk 
Telefon: 20 51 98 90

Nynne Dreyer Nies, Specialkonsulent - Tilknyttet LKT Børnediabetes.

Mail: nynne.dreyer.nies@regionh.dk
Telefon: 21 13 67 22

Laura Østergaard, Konsulent - Tilknyttet LKT Børnediabetes.

Mail: laura.oestergaard@regionh.dk
Telefon: 20 11 55 83

 

Region Syddanmark

 

Susanne Søndergaard, Konsulent, Kvalitet og Forskning.

Mail: suso@rsyd.dk
Telefon: 29 20 19 82

 

Region Nordjylland

Monica Guldager Terkelsen, Kvalitetskonsulent.

Mail: mote@rn.dk
Telefon: 29 62 99 85

 • Anne-Sofie Fanøe Klee – Teamleder, Team Sygehusstruktur og Kvalitet, Sundhedsministeriet

 • Bjarne Dahler Eriksen – Lægelig direktør v. OUH Region Syddanmark

 • Britta Tendal Jeppesen – Enhedschef, Enhed for evidensbaseret medicin, Sundhedsstyrelsen

 • Charlotte Hosbond – Centerdirektør, Region Hovedstaden

 • Erik Jylling – Sundhedspolitisk direktør, Danske Regioner

 • Henrik Øregaard Dam – Direktør, Lægeforeningen

 • Jeanette Rokbøl – Sundhedschef, Middelfart Kommune

 • Jens Winther Jensen – Direktør, RKKP

 • Karina Jensen – Chef for koncern sundhed, Region Sjælland

 • Lena Graversen – Enhedschef, Vidensformidling og Læring, Styrelsen for Patientsikkerhed

 • Lisbeth Høeg-Jensen - Chef Konsulent, Kræftens Bekæmpelse, Repræsenterer Danske Patienter i styregruppen

 • Lise Holten – Chefkonsulent, Kommunernes Landsforening

 • Louise Weikop – Kontorchef, Aalborg Kommune

 • Mads Haugaard – Afdelingschef, Kvalitet og Forskning i Region Syddanmark

 • Malene Kristine Nielsen – Teamleder, Kvalitet og patientoplevelser, i Danske Regioner

 • Marianne Therkelsen – Direktør, Mennesker og Organisation i Region Nordjylland

 • Maya Damgaard Larsen – Kvalitetskonsulent, Århus Kommune

 • Nadja Ausker – Enhedschef i enhed for Kvalitet i Sundhedsvæsenet, Region Hovedstaden

 • Nanna Skovgaard – Kontorchef, Center for Sundheds -og Socialpolitik i Kommunernes Landsforening

 • Mette Kjølby – Vicedirektør, Koncern Kvalitet, Region Midtjylland

   

Sekretariatet har følgende opgaver: 

 • Sekretariatsbetjener Styregruppen for lærings- og kvalitetsteams
 • Afrapportering til styregruppen med fokus på eksempelvis resultater og erfaringer med organisering
 • Har tæt samarbejde med de regionale tovholdere og de regionale kvalitetsorganisationer

Spørgsmål til lærings- og kvalitetsteams kan rettes til


Emilie Sophie Frank
Konsulent, Danske Regioner

Mail: esf@regioner.dk