Gå til indhold

Organisering og Ressourcer

Fælles national organisering med lokal tilpasning

Her på siden kan du læse om organiseringen af lærings- og kvalitetsteams samt finde ressourcer som MUSIQ-score, E-learning kursus, skabeloner og erfaringsopsamling. I bunden af siden kan du finde en drop-down menu, hvor du kan se hvem de regionale tovholdere er, hvem der sidder i styregruppen samt hvem der sekretariatsbetjener lærings- og kvalitetsteams. 


Dokumenter og skabeloner

E-Læringskursus

MUSIQ-score

Erfarings-opsamling

 

Organisering af Lærings- og Kvalitetsteams

Lærings- og kvalitetsteams er nationale, men hvert team har en leadregion, der er ansvarlig for koordinering og gennemførsel af teamet. Styregruppen for lærings- og kvalitetsteams træffer de overordnede beslutninger og følger udviklingen i Lærings- og kvalitetsteams.

Styregruppen mødes ca. tre gange årligt og nedenfor kan du se datoerne for styregruppens møder i 2023:

 • 15. marts kl. 15.00-16.30
 • 23. august kl. 15.00-16.30
 • 22. november kl. 15.00-16.30

Lærings- og kvalitetsteams har regionale tovholdere. Hver region har en regional tovholder. De regionale tovholdere sikrer løbende udveksling af resultater og erfaringer mellem de deltagende enheder og afrapporterer til Styregruppen for Lærings- og Kvalitetsteams og Temagruppen for Kvalitet. De regionale tovholdere arbejder tæt sammen med sekretariatet og de regionale kvalitetsorganisationer.

I fold-ud menuerne i bunden af siden kan du se de Regionale Tovholdere, medlemmer af Styregruppen for Lærings- og Kvalitetsteams, kontaktinformationer på sekretariatsbetjeningen af Lærings- og Kvalitetsteams samt referaterne fra styregruppens møder.

 

National governancestruktur for LKT

Nedenfor kan du orientere dig i de Regionale tovholdere og styregruppemedlemmer

Regionale tovholdere og styregruppemedlemmer

Region Midtjylland

Karungyi Ajule Buga, AC-fuldmægtig - Tilknyttet LKT Palliation, LKT Hoftenære lårbensbrud og LKT KOL (lead).

Mail: Karungyi.Buga@stab.rm.dk
Telefon: 21 62 01 03

Lica Nyerup Hansen, AC-fuldmægtig - Tilknyttet LKT Akut kirurgi, LKT Børnediabetes og LKT Antibiotika.

Mail: licjoh@rm.dk
Telefon: 21 70 21 77

Lone Flarup, Sundhedsfaglig konsulent - Tilknyttet LKT Apopleksi (lead), ADHD børn og unge og Nedbringelse af tvang i psykiatrien.

Mail: Lone.Flarup@stab.rm.dk
Telefon: 24 85 47 52

Tina Willemann

Mail: tina.willemann@stab.rm.dk
Telefon.: -

 

Region Sjælland

Christian Hald Jensen, Chefkonsulent - Tilknyttet LKT Børnediabetes.

Mail: chhal@regionsjaelland.dk
Telefon: 29 17 84 98

 

Region Hovedstaden 

Sara Haurum Rasmussen, Konsulent

Mail:sara.haurum.rasmussen.01@regionh.dk
Telefon: 23748849

 

Nynne Dreyer Nies, Chefkonsulent  

Mail: nynne.dreyer.nies@regionh.dk
Telefon:21136722

 

Region Syddanmark

Susanne Søndergaard, Konsulent, Kvalitet og Forskning.

Mail: suso@rsyd.dk
Telefon: 29 20 19 82

 

Trine Helverskov, Specialkonsulent, Kvalitet og Forskning

Mail: trine.helverskov@rsyd.dk 
Telefon: 29 20 13 39

 

Region Nordjylland

Birte Kloch Frederiksen, Specialkonsulent kvalitetsudvikling og arbejdsmiljø.

Mail: bkf@rn.dk
Telefon: 29 62 99 27

 

Monica Guldager Terkelsen, Specialkonsulent kvalitetsudvikling og arbejdsmiljø.

Mail: mote@rn.dk
Telefon: 29 62 99 85

 • Erik Jylling, Danske Regioner (formand)
 • Nanna Skovgaard, KL
 • Julie Bangsbo, Sundhedsministeriet
 • Bjarne Dahler Eriksen, Region Syddanmark
 • Britta Tendal Jeppesen, Sundhedsstyrelsen
 • Nadja Ausker, Region Hovedstaden
 • Henrik Øregaard Dam, PLO
 • Jeanette Rokbøl, Middelfart Kommune
 • Jens Winther Jensen, RKKP
 • Dorthe Vilstrup Tomsen, Region Sjælland
 • Lena Graversen, Styrelsen for Patientsikkerhed
 • Lisbeth Høeg-Jensen, Kræftens Bekæmpelse,
  Repræsenterer Danske Patienter i styregruppen
 • Louise Weikop, Aalborg Kommune
 • Marianne Therkelsen, Region Nordjylland
 • Maya Damgaard Larsen, Århus Kommune
 • Mette Kjølby, Region Midtjylland

Sekretariatet har følgende opgaver: 

 • Sekretariatsbetjener Styregruppen for lærings- og kvalitetsteams
 • Afrapportering til styregruppen med fokus på eksempelvis resultater og erfaringer med organisering
 • Har tæt samarbejde med de regionale tovholdere og de regionale kvalitetsorganisationer

Spørgsmål til lærings- og kvalitetsteams kan rettes til


Emilie Sophie Frank
Konsulent, Danske Regioner

Mail: esf@regioner.dk