Gå til indhold

Organisering og Ressourcer

Fælles national organisering med lokal tilpasning

Her på siden kan du læse om organiseringen af lærings- og kvalitetsteams samt finde ressourcer som MUSIQ-score, E-learning kursus, skabeloner og erfaringsopsamling. I bunden af siden kan du finde en drop-down menu, hvor du kan se hvem de regionale tovholdere er, hvem der sidder i styregruppen samt hvem der sekretariatsbetjener lærings- og kvalitetsteams. 


Dokumenter og skabeloner

E-Læringskursus

MUSIQ-score

Erfarings-opsamling

 

Organisering af Lærings- og Kvalitetsteams

Lærings- og kvalitetsteams er nationale, men hvert team har en leadregion, der er ansvarlig for koordinering og gennemførsel af teamet. Styregruppen for lærings- og kvalitetsteams træffer de overordnede beslutninger og følger udviklingen i Lærings- og kvalitetsteams.

Styregruppen mødes ca. tre gange årligt og nedenfor kan du se datoerne for styregruppens møder i 2024:

 • 13. marts kl. 15.00-16.30
 • 28. august kl. 15.00-16.30
 • 20. november kl. 15.00-16.30

Lærings- og kvalitetsteams har regionale tovholdere. Hver region har en regional tovholder. De regionale tovholdere sikrer løbende udveksling af resultater og erfaringer mellem de deltagende enheder og afrapporterer til Styregruppen for Lærings- og Kvalitetsteams og Temagruppen for Kvalitet. De regionale tovholdere arbejder tæt sammen med sekretariatet og de regionale kvalitetsorganisationer.

I fold-ud menuerne i bunden af siden kan du se de Regionale Tovholdere, medlemmer af Styregruppen for Lærings- og Kvalitetsteams, kontaktinformationer på sekretariatsbetjeningen af Lærings- og Kvalitetsteams samt referaterne fra styregruppens møder.

 

National governancestruktur for LKT

Nedenfor kan du orientere dig i de Regionale tovholdere og styregruppemedlemmer

Regionale tovholdere og styregruppemedlemmer

Region Midtjylland

Karungyi Ajule Buga, AC-fuldmægtig - Tilknyttet LKT Palliation, LKT Hoftenære lårbensbrud og LKT KOL (lead).

Mail: Karungyi.Buga@stab.rm.dk
Telefon: 21 62 01 03

Lica Nyerup Hansen, AC-fuldmægtig - Tilknyttet LKT Akut kirurgi, LKT Børnediabetes og LKT Antibiotika.

Mail: licjoh@rm.dk
Telefon: 21 70 21 77

Lone Flarup, Sundhedsfaglig konsulent - Tilknyttet LKT Apopleksi (lead), ADHD børn og unge og Nedbringelse af tvang i psykiatrien.

Mail: Lone.Flarup@stab.rm.dk
Telefon: 24 85 47 52

Tina Willemann

Mail: tina.willemann@stab.rm.dk
Telefon.: -

 

Region Sjælland

Jonas Engberg Lind, Specialkonsulent - Enhed for Kvalitet og forbedringer

Mail: jlind@regionsjaelland.dk
Telefon: 93 57 62 94

 

Region Hovedstaden 

Nynne Dreyer Nies, Chefkonsulent  

Mail: nynne.dreyer.nies@regionh.dk
Telefon: 21 13 67 22

Anne Falster, Konsulent

Mail: anne.falster@regionh.dk
Telefon: 24 34 26 02

Kamsija Jeyaruban, Konsulent

Mail: kamsija.jeyaruban.01@regionh.dk
Telefon: 29 65 59 41

 

Region Syddanmark

Susanne Søndergaard, Konsulent, Kvalitet og Forskning.

Mail: suso@rsyd.dk
Telefon: 29 20 19 82

Trine Helverskov, Specialkonsulent, Kvalitet og Forskning

Mail: trine.helverskov@rsyd.dk 
Telefon: 29 20 13 39

 

Region Nordjylland

Birte Kloch Frederiksen, Specialkonsulent kvalitetsudvikling og arbejdsmiljø.

Mail: bkf@rn.dk
Telefon: 29 62 99 27

Monica Guldager Terkelsen, Specialkonsulent kvalitetsudvikling og arbejdsmiljø.

Mail: mote@rn.dk
Telefon: 29 62 99 85

 

 • Helene Probst, Danske Regioner (formand)

 • Nanna Skovgaard – Kommunernes Landsforening (næstformand)
 • Bjarne Dahler Eriksen - Region Syddanmark
 • Louise Katrine Kjær Weile - Region Sjælland
 • Emil Kjærsgaard Nielsen - Region Syddanmark

 • Henrik Øregaard Dam – PLO

 • Jens Ravnholt - Region Nordjylland

 • Jens Winther Jensen - RKKP

 • Julie Kolding Olsen - Indenrigs- og Sundhedsministeriet

 • Lise Holten – Kommunernes Landsforening

 • Liza Egesberg Bøhme - Kræftens Bekæmpelse, Repræsenterer Danske Patienter i Styregruppen

 • Louise Weikop – Aalborg Kommune

 • Maria Herlev Ahrenfeldt - Sundhedsstyrelsen

 • Mariane Therkelsen – Region Nordjylland

 • Mette Kjølby - Region Midtjylland

 • Nadja Ausker – Region Hovedstaden

Sekretariatet har følgende opgaver: 

 • Sekretariatsbetjener Styregruppen for lærings- og kvalitetsteams
 • Afrapportering til styregruppen med fokus på eksempelvis resultater og erfaringer med organisering
 • Har tæt samarbejde med de regionale tovholdere og de regionale kvalitetsorganisationer

Spørgsmål til lærings- og kvalitetsteams kan rettes til


Catherina Bozorgi
Konsulent, Danske Regioner

Mail: cathb@regioner.dk