Gå til indhold

Regionale tovholdere

De regionale tovholdere har det praktiske ansvar for driften af lærings- og kvalitetsteamet.

Hver region har en regional tovholder. De regionale tovholdere sikrer løbende udveksling af resultater og erfaringer mellem de deltagende enheder og afrapporterer til Styregruppen for Lærings- og Kvalitetsteams og Temagruppen for Kvalitet. De regionale tovholdere arbejder tæt sammen med sekretariatet og de regionale kvalitetsorganisationer.

 

Region Midtjylland

Karungyi Ajule Buga
AC-fuldmægtig

Tilknyttet LKT Palliation, LKT Hoftenære lårbensbrud og LKT KOL (lead)

Mail: Karungyi.Buga@stab.rm.dk
Telefon: 21 62 01 03

 

Lica Nyerup Hansen
AC-fuldmægtig

Tilknyttet LKT Akut kirurgi, LKT Børnediabetes og LKT Antibiotika

Mail: licjoh@rm.dk
Telefon: 21 70 21 77

 

Lone Flarup
Sundhedsfaglig konsulent

Tilknyttet LKT Apopleksi (lead), ADHD børn og unge og Nedbringelse af tvang i psykiatrien

Mail: Lone.Flarup@stab.rm.dk
Telefon: 24 85 47 52

 

Tina Willemann

Mail: tina.willemann@stab.rm.dk
Telefon.: -

Region Sjælland

Troels Busk Hoff
Chefkonsulent

Tilknyttet LKT Akut kirurgi

Mail: tbuh@regionsjaelland.dk
Telefon: 24 60 02 44

 

Christian Hald Jensen
Chefkonsulent

Tilknyttet LKT Børnediabetes

Mail: chhal@regionsjaelland.dk
Telefon: 29 17 84 98

 

 

Region Hovedstaden 

Bo Hempel Sparsø

Overlæge

Tilknyttet LKT Hoftenære lårbensbrud og LKT Akut kirurgi

Mail: bo.hempel.sparsoe@regionh.dk
Telefon: 20 31 00 33

Dorte Bagger

Sundhedsfaglig chefkonsulent 

Tilknyttet LKT Tvang 

Mail: dorte.bagger@regionh.dk
Telefon: 20 91 38 20

Ina Rønberg

Sundhedsfaglig chefkonsulent 

Tilknyttet LKT KOL

Mail: ina.roenberg@regionh.dk
Telefon: 23 26 03 76
 

Martin Stausholm Knudsen

Chefkonsulent

Tilknyttet LKT KOL og LKT Børnediabetes

Mail: martin.stausholm.knudsen@regionh.dk
Telefon: 20 37 28 04

Julie Winthereik

Chefkonsulent

Tilknyttet LKT Børnediabetes

Mail: julie.winthereik@regionh.dk 
Telefon: 20 51 98 90

Nynne Dreyer Nies

Specialkonsulent

Tilknyttet LKT Børnediabetes

Mail: nynne.dreyer.nies@regionh.dk
Telefon: 21 13 67 22

 

Laura Østergaard

Konsulent

Tilknyttet LKT Børnediabetes

Mail: laura.oestergaard@regionh.dk
Telefon: 20 11 55 83

Region Syddanmark

Maria Frank
Specialkonsulent, Kvalitet og Forskning

Mail: maria.frank@rsyd.dk
Telefon: 24 75 73 11 

 

Susanne Søndergaard
Konsulent, Kvalitet og Forskning

Mail: suso@rsyd.dk
Telefon: 29 20 19 82

 

Region Nordjylland

Monica Guldager Terkelsen
Kvalitetskonsulent

Mail: mote@rn.dk
Telefon: 29 62 99 85