Gå til indhold

Specialiseret palliation

Behandlingskvalitet på det palliative område handler om patienters livskvalitet og tryghed for de pårørende.

Det palliative område skiller sig ud fra andre medicinske områder, der behandler patienter med livstruende eller dødelige sygdomme ved, at behandlingens formål ikke er overlevelse eller længst mulig restlevetid. Behandlingens primære formål er derimod at give patienten størst mulig livskvalitet i den resterende levetid og samtidigt støtte de pårørende.

Formålet med den specialiserede palliative behandling har været i centrum for ekspertgruppens overvejelser med hensyn til de kvalitetsgevinster, der skal opnås gennem forbedringsarbejdet.

Mål for LKT om Specialiseret palliation

På baggrund af overvejelserne nedsatte ekspertgruppen følgende mål for forbedringsprojektet: 

LKT Specialiseret palliation er afsluttet.

Læs mere: