Tredje læringsseminar i LKT Hoftenære lårbensbrud

Den 23. maj 2019 blev der afholdt 3. læringsseminar for LKT Hoftenære lårbensbrud.

På læringsseminaret mødtes ca. 200 deltagere fra de lokale forbedringsteams i LKT Hoftenære lårbensbrud til en dag, hvor der blev delt viden på tværs af forbedringsteams og hvor der i plenum særligt var fokus på det tværsektorielle samarbejde.

Foto fra tredje læringsseminar i LKT Hoftenære Lårbensbrud, maj 2019

MATERIALE FRA SEMINARET:

Nederst på siden findes præsentationer fra oplæg i plenum