Gå til indhold

Hoftenære lårbensbrud

Hoftenære lårbensbrud for den +65-årige patient

Den Nationale Styregruppe for lærings- og kvalitetsteams har besluttet at igangsætte et lærings- og kvalitetsteam vedr. den +65-årige patient med hoftenært lårbensbrud (LKT Hoftenære lårbensbrud).

Der er tale om et sygdomsområde med stor morbiditet og mortalitet med samtidig stor belastning af sundhedsvæsenet. 

Projektets overordnede fokus er at sikre, at patienter på tværs af landet mødes med et ensartet højt kvalitetsniveau i behandlingen.

I LKT Hoftenære lårbensbrud deltager de sygehuse, der opererer patienter med hoftenært lårbensbrud samt et antal kommuner.

Begrundelser for at etablere LKT Hoftenære lårbensbrud:

  • Der er tale om et sygdomsområde med stor morbiditet og mortalitet
  • Der er en uhensigtsmæssig variation i behandlingskvaliteten bl.a. i forhold til 30-dages overlevelse efter operation
  • Området vil have betydning for flere af de nationale kvalitetsmål: Primært kvalitetsmål 1. Bedre sammenhængende forløb samt kvalitetsmål 4. Behandling af høj kvalitet.
  • Det er muligt at tage afsæt i eksisterende data fra Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud.

Mål for LKT Hoftenære lårbensbrud

Projektets overordnede mål er at sikre patienter på tværs af landet et ensartet højt kvalitetsniveau i behandling og rehabilitering.

 

DE TRE INDSATSOMRÅDER I LKT HOFTENÆRE LÅRBENSBRUD

Der er følgende indsatsområder for forbedringsprojektet:

  1. Optimering af modtagelse af patienten
  2. Optimering af patientens forløb under indlæggelse
  3. Anbefalinger til mobilisering og genoptræning efter udskrivelse

Læs mere:
Projektbeskrivelse for LKT Hoftenære lårbensbrud