Kalender

Oversigt over vigtige datoer for lærings- og kvalitetsteams:

Maj 2019

23. maj

3. læringsseminar for LKT Hoftenære Lårbensbrud
Læs mere: LKT Hoftenære lårbensbrud

Juni 2019

6. juni

Fælles ledelses- og læringsseminar for LKT Antibiotika
Læs mere: LKT Antibiotika