Læringsseminarer LKT Antibiotika

Læringsseminarerne skal understøtte forbedringsteamene i det lokale forbedringsarbejde ved at skabe motivation, viden og kompetencer.

Som del af LKT er der planlagt læringsseminarer for forbedringsteams i de deltagende afdelinger og deres nærmeste ledere, samt støttefunktioner som fx kvalitetsorganisationen og mikrobiologiske funktioner. Ekspertgruppen for LKT antibiotika deltager også. I alt er der for LKT antibiotika ét ledelsesseminar, 3 læringsseminarer samt ét afsluttende fælles ledelses- og læringsseminar.

Målet med læringsseminarerne er et understøtte forbedringsteamene i det lokale forbedringsarbejde blandt andet ved at teamene opnår motivation, viden og kompetencer ift. forbedringsmetodik og kliniske indsatser samt ved vidensdeling og læring på tværs. Programmet for læringsseminarerne er tilrettelagt ud fra, at hele det lokale forbedringsteam så vidt muligt deltager, da der er afsat god tid til gruppearbejde i teamet. 

 

Se læringsmålene for seminarerne: Læringsmål

 

Målgruppe for læringsseminarerne er:

 • Forbedringsteams i de deltagende afdelinger og deres nærmeste ledere
 • Støttefunktioner fx kvalitetsorganisationen og mikrobiologiske funktioner
 • Regionale tovholdere
 • Ekspertgruppen for LKT antibiotika

Programmet for læringsseminarerne er tilrettelagt ud fra, at de lokale forbedringsteams har basal kendskab til forbedringsmetodik fx i form af e-læringskurset om forbedringsmodellen. Der opfordres til, at alle deltagere gennemfører e-læringskurset i forbedringsmodellen før seminarerne. E-læringskurset kan tilgås i de regionale kursusportaler.

 

Datoer for afholdte og kommende seminarer 


Afholdte

 • 20. september 2017: Ledelsesseminar, Charlottehaven Konferencecenter.
  Se program og materiale fra dagen og hent præsentationer: Ledelsessminar LKT Antibiotika
 • 13.-14. november 2017: Første læringsseminar, Nyborg Strand.
  Læs mere: Første læringssminar LKT Antibiotika
 • 21.-22. juni 2018 Læringsseminar, Nyborg Strand (2 dage med overnatning)
  Første resultater. Involvering, motivation og at arbejde med modstand. Deling af viden og erfaringer. Sparring på fremdrift af egen indsats. 
  Målgruppe: Deltagende afdelinger og støttefunktioner.

Kommende

Sæt kryds i kalenderen!

 • 3. december 2018 Læringsseminar, Nyborg Strand (1 dag)
  Holdbare forbedringer. Deling af viden og erfaringer. Sparring på fremdrift af egen indsats. Målgruppe: Deltagende afdelinger og støttefunktioner.

 • 6. juni 2019 Fælles ledelsesseminar og læringsseminar, Nyborg Strand (1 dag)
  Fastholde og udbrede resultater. Fastholde motivation til fortsat forbedringsarbejde. Deling af erfaring og viden fra den samlede periode. Fejring af resultater. Særlige forventninger til ledelser i fastholdelse og spredning af viden. Nationale perspektiver på resultater fra LKT Antibiotika. Målgruppe: Afdelingsledelser, hospitalsdirektioner, formandskaber og komiteer samt deltagende afdelinger og støttefunktioner.