Gå til indhold

Regionale tovholdere og styregruppemedlemmer

I fold-ud menuerne i bunden af siden kan du se de Regionale Tovholdere og medlemmer af Styregruppen for Lærings- og Kvalitetsteams.

Hver region har en regional tovholder. De regionale tovholdere sikrer løbende udveksling af resultater og erfaringer mellem de deltagende enheder og afrapporterer til Styregruppen for Lærings- og Kvalitetsteams og Temagruppen for Kvalitet. De regionale tovholdere arbejder tæt sammen med sekretariatet og de regionale kvalitetsorganisationer.

Nedenfor kan du orientere dig i de Regionale tovholdere og styregruppemedlemmer

Regionale tovholdere og styregruppemedlemmer

Region Midtjylland

Karungyi Ajule Buga, AC-fuldmægtig - Tilknyttet LKT Palliation, LKT Hoftenære lårbensbrud og LKT KOL (lead).

Mail: Karungyi.Buga@stab.rm.dk
Telefon: 21 62 01 03

Lica Nyerup Hansen, AC-fuldmægtig - Tilknyttet LKT Akut kirurgi, LKT Børnediabetes og LKT Antibiotika.

Mail: licjoh@rm.dk
Telefon: 21 70 21 77

Lone Flarup, Sundhedsfaglig konsulent - Tilknyttet LKT Apopleksi (lead), ADHD børn og unge og Nedbringelse af tvang i psykiatrien.

Mail: Lone.Flarup@stab.rm.dk
Telefon: 24 85 47 52

Tina Willemann

Mail: tina.willemann@stab.rm.dk
Telefon.: -

 

Region Sjælland

Jonas Engberg Lind, Specialkonsulent - Enhed for Kvalitet og forbedringer

Mail: jlind@regionsjaelland.dk
Telefon: 93 57 62 94

 

Region Hovedstaden 

Nynne Dreyer Nies, Chefkonsulent  

Mail: nynne.dreyer.nies@regionh.dk
Telefon: 21 13 67 22

Perle Darsø, Overlæge i samfundsmedicin

Mail: perle.darsoe.01@regionh.dk
Telefon: 24 47 56 68

Kamsija Jeyaruban, Konsulent

Mail: kamsija.jeyaruban.01@regionh.dk
Telefon: 29 65 59 41

 

Region Syddanmark

Susanne Søndergaard, Konsulent, Kvalitet og Forskning.

Mail: suso@rsyd.dk
Telefon: 29 20 19 82

Trine Helverskov, Specialkonsulent, Kvalitet og Forskning

Mail: trine.helverskov@rsyd.dk 
Telefon: 29 20 13 39

 

Region Nordjylland

Birte Kloch Frederiksen, Specialkonsulent kvalitetsudvikling og arbejdsmiljø.

Mail: bkf@rn.dk
Telefon: 29 62 99 27

Monica Guldager Terkelsen, Specialkonsulent kvalitetsudvikling og arbejdsmiljø.

Mail: mote@rn.dk
Telefon: 29 62 99 85

 • Anne Gammelgaard – Region Midtjylland

 • Dorthe Vilstrup Tomsen - Region Sjælland

 • Elin Kallestrup - Aarhus Kommune

 • Emil Kjærsgaard Nielsen - Region Syddanmark

 • Helene Probst – Danske Regioner

 • Henrik Øregaard Dam – Lægeforeningen

 • Jens Winther Jensen - RKKP

 • Julie Kolding Olsen - Indenrigs- og Sundhedsministeriet

 • Lisbeth Høeg-Jensen - Danske Patienter

 • Lise Holten – Kommunernes Landsforening

 • Louise Weikop – Aalborg Kommune

 • Maria Herlev Ahrenfeldt - Sundhedsstyrelsen

 • Mariane Therkelsen – Region Nordjylland

 • Mette Kjølby - Region Midtjylland

 • Nadja Ausker – Region Hovedstaden

 • Nanna Skovgaard – Kommunernes Landsforening