Gå til indhold

De lokale forbedringsteams

De lokale forbedringsteams samler data og tester forandringer for at nå målsætningerne for lærings- og kvalitetsteamet.

Et lærings- og kvalitetsteam vil som udgangspunkt fungere i to år. I løbet af de to år arbejder lokale forbedringsteams med forbedringerne.

De lokale forbedringsteams består typisk af 3-5 sundhedsprofessionelle eller andre faggrupper, der inden for egen organisation fokuserer på at opfylde målene, samle data og teste forandringer og derved medvirke til at nå målsætningerne for det samlede lærings- og kvalitetsteam.

De lokale forbedringsteams er gensidigt forpligtede til åbenhed om resultater, deling af viden og erfaringer samt at lære af hinanden. Samarbejdsprocessen mellem de lokale forbedringsteams indebærer en række strukturerede aktiviteter inden for en given tidsramme. Eksempelvis skal de lokale forbedringstemas mødes ca. tre gange til fælles læringsseminarer. 

Læs mere: Læringsseminarer