Gå til indhold

Organisering af LKT Specialiseret palliation

Region Sjælland var national projektleder for LKT Specialiseret palliation.

Ekspertgruppen

Ekspertgruppen bestod af kliniske eksperter inden for palliation og forbedringsarbejde. Ekspertgruppen definerede de konkrete mål for forbedringsarbejdet i LKT Specialiseret palliation. 

Region Sjælland var national projektleder for projektet

Region Sjælland var national projektleder for LKT Specialiseret palliation og havde derfor det overordnede ansvar for at koordinere og gennemføre teamet. Projektet blev gennemført i tæt samarbejde med de øvrige regioner.  

Spørgsmål om LKT Specialiseret palliation kan stilles til egen regions LKT-tovholder eller til projektledelsen.

 

Se oversigt: Regionale tovholdere

Ekspertgruppen

Se en samlet medlemsoversigt over ekspertgruppemedlemmer

 

 

 

National projektledelse

Region Sjælland

Troels Busk Hoff
Chefkonsulent

Mail: tbuh@regionsjaelland.dk
Telefon: 2460 0244