Organisering af LKT Specialiseret palliation

Region Sjælland er national projektleder for LKT Speciliseret palliation.

Ekspertgruppen

Ekspertgruppen består af kliniske eksperter inden for palliation og forbedringsarbejde. Ekspertgruppen definerer de konkrete mål for forbedringsarbejdet i LKT Specialiseret palliation. 

Region Sjælland er national projektleder for projektet

Region Sjælland er national projektleder for LKT Specialiseret palliation og har derfor det overordnede ansvar for at koordinere og gennemføre teamet. Projektet gennemføres i tæt samarbejde med de øvrige regioner.  

Spørgsmål om LKT Specialiseret palliation kan stilles til egen regions LKT-tovholder eller til projektledelsen.

 

Se oversigt: Regionale tovholdere

Ekspertgruppen

Se en samlet medlemsoversigt over ekspertgruppemedlemmer

 

 

 

National projektledelse

Region Sjælland

Troels Busk Hoff
Chefkonsulent

Mail: tbuh@regionsjaelland.dk
Telefon: 2460 0244