Gå til indhold

Organisering af LKT Antibiotika

Region Hovedstaden er national projektleder, mens de konkrete mål for forbedringsarbejdet defineres af en ekspertgruppe.

Ekspertgruppen

De konkrete mål for forbedringsarbejdet defineres af en ekspertgruppe bestående af kliniske eksperter inden for området og eksperter i forbedringsmetode.

Region Hovedstaden er national projektleder for projektet

Region Hovedstaden er national projektleder for LKT Antibiotika og har derfor det overordnede ansvar for at koordinere og gennemføre teamet. Projektet gennemføres i tæt samarbejde med de øvrige regioner.  

Spørgsmål om LKT Antibiotika kan stilles til egen regions LKT-tovholder eller til projektledelsen.

Se oversigt: Regionale tovholdere

Ekspertgruppen

De konkrete mål for forbedringsarbejdet defineres af en ekspertgruppe bestående af kliniske eksperter inden for området og eksperter i forbedringsmetode.

 

 

Se oversigt over ekspertgruppen 

National projektledelse

Region Hovedstaden

Ann Lyngberg
Overlæge, PhD

Mail: ann.lyngberg@regionh.dk
Telefon: 38 66 60 48
Mobil: 27 20 40 95 

Helle Boelsmand Bak 
Chefkonsulent

Mail: helle.bak@regionh.dk
Direkte: 38 66 60 59
Mobil:21 13 67 22