Gå til indhold

”Vores forbedringsprojekt” - LKT Antibiotika

Læs mere om "Vores forbedringsprojekt"

Aftale mellem ledelse og forbedringsteam 

Læs mere: "Vores forbedringsprojekt" 

 

I aftalen mellem forbedringsteam og ledelse skal man dels sammensætte sit forbedringsteam og dels svare på nedenstående spørgsmål. 

Læs mere: Sammensætning af forbedringsteams.   

 

Hvad vil vi opnå?

·         Hvad vil vi opnå? Hvorfor? (fx vi ønsker at reducere uhensigtsmæssig brug af antibiotika i afd. XX for at undgå resistensudvikling)

·         Lokal målsætning for mål 1: % reduktion pr xx.xx.xx (Fx 20 % reduktion før 1.7.2019)

·         Lokal målsætning for mål 2: % reduktion pr xx.xx.xx (Fx 30 % reduktion før 1.7.2019)

·         Andre mål: (Har I lokalt andre mål? Fx hvis man samtidig vil arbejde med fx at sikre hurtig behandling af tidskritiske infektionssygdomme)

·         Delmål: (Hvornår forventer I at kunne have opnået halvdelen af målet? Fx 15 % reduktion pr. 1.7.2018)

 

Hvordan ved vi, at en forandring er en forbedring?

·         Beslut lokale procesmål, der passer til de indsatsområder, I vil arbejde med.

·         Udvælg de relevante lokale procesmål, som I vil følge løbende.

·         Aftal dataindsamling for procesmål: Fx dagligt ved tavlemøde eller manuelt hver uge.

 

Hvordan ved vi, at en forandring er en forbedring?

·         Hvilke indsatsområder vil I fokusere på/starte med?