Gå til indhold

Forbedringsarbejdet i LKT Antibiotika

Forbedringsarbejdet i LKT Antibiotika er defineret af en ekspertgruppe bestående af kliniske eksperter inden for området og eksperter i forbedringsmetode. Ekspertgruppen har defineret overordnede mål, samt hvad der skal gøres.

Kernen i LKT er forbedringsteamene på de deltagende afdelinger. De skal undervejs arbejde med forbedringsarbejdet i egen afdeling. Forbedringsteamene deltager i læringsseminarerne, som understøtter teamets forbedringsarbejde.

Læs om mål og indsatsområder 

Alle regioner deltager i projektet. Fra hver region udvælges 5-10 afdelinger til at deltage i projektet. Det kan være alle typer af kliniske afdelinger, fx fælles akutmodtagelser og modtagende medicinske afdelinger, som samarbejder om forbedringsprojekt om fælles patientforløb. Hver afdeling opstiller konkrete lokale mål for reduktion af antibiotikaforbruget, som tager hensyn til patientsammensætning og forbrug.

Der er her samlet lidt info om forbedringsarbejdet, sammensætning af forbedringsteams og læringsseminarerne.

 

Læs mere  

 

De lokale forbedringsteams

Kernen i LKT er forbedringsteamene på de deltagende afdelinger. De skal undervejs arbejde med forbedringsarbejdet i egen afdeling.

 

Deltagende enheder etablerer lokale forbedringsteams, der fokuserer på at opfylde målene ved at samle data og teste forandringer hurtigt i lille skala. De lokale forbedringsteams er gensidigt forpligtede til åbenhed, deling af erfaringer samt at lære af hinanden, hvilket indebærer deltagelse i nationale læringsseminarer.

Indsatser

På første læringsseminar bliver der tid til at drøfte de lokale indsatser i jeres forbedringsarbejde. 
I skal blandt andet udarbejde jeres driverdiagram, som er jeres overblik over jeres system og de mulige forandringer, som I skal arbejde med.

 

Driverdiagrammet besvarer spørgsmål tre i forbedringsmodeller: 

Hvilke forandringer kan vi iværksætte for at opnå forbedringer?