Gå til indhold

Organisering af LKT Hoftenære lårbensbrud

Region Syddanmark er national projektleder, mens de konkrete mål for forbedringsarbejdet defineres af en ekspertgruppe.

Ekspertgruppen

De konkrete mål for forbedringsarbejdet defineres af en ekspertgruppe bestående af kliniske eksperter fra regionerne (lægefaglig ekspertise inden for ortopædkirurgi, anæstesi og geriatri, sygeplejefaglig ekspertise inden for ortopædkirurgi og anæstesi, samt terapeutfaglig ekspertise), en kommunal repræsentant, en repræsentant fra Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud og en repræsentant fra Landsdækkende Database for Geriatri.

Region Syddanmark er national projektleder for projektet

Region Syddanmark er national projektleder for LKT Hoftenære lårbensbrud og har derfor det overordnede ansvar for at koordinere og gennemføre projektet. Projektet gennemføres i tæt samarbejde med de øvrige regioner. 

Spørgsmål om LKT Hoftenære lårbensbrud kan stilles til egen regions LKT-tovholder eller til projektledelsen.

Se oversigt: Regionale tovholdere

Kommunernes deltagelse i LKT Hoftenære lårbensbrud

Ekspertgruppen har med valg af overordnede mål og delmål lagt vægt på bl.a. mobilisering og genoptræning efter udskrivelse.

På den baggrund blev Ekspertgruppen af den nationale Styregruppe for LKT opfordret til at henvende sig til KL med et ønske om, at der kunne inviteres 1-2 kommuner fra hver region til at indgå i LKT Hoftenære lårbensbrud.

Kommunerne er udpeget via de 5 KKR’er. I alt indgår 8 kommuner i LKT Hoftenære lårbensbrud. Det er: Rebild, Hjørring, Aalborg, Herning, Nordfyns, Fredericia, Roskilde og Helsingør (se figur 1)

De deltagende kommuner i projektet deltager fra 2. læringsseminar, hvor fokus vil være på indsatsområde 3: Mobilisering og genoptræning efter udskrivelse.


Figur 1:  Oversigt over kommuner, som deltager i LKT Hoftenære lårbensbrud