Organisering af LKT vedr. type 1 diabetes hos børn og unge

Region Hovedstaden er national projektleder, mens de konkrete mål for forbedringsarbejdet defineres af en ekspertgruppe.

Ekspertgruppen

De konkrete mål for forbedringsarbejdet defineres af en ekspertgruppe bestående af kliniske eksperter inden for området, eksperter i forbedringsmetode, repræsentanter for patienter og pårørende samt repræsentanter fra det kommunale område.

 

Region Hovedstaden er national projektleder for projektet

Region Hovedstaden er national projektleder for LKT Børnediabetes og har derfor det overordnede ansvar for at koordinere og gennemføre projektet, der gennemføres i tæt samarbejde med de øvrige regioner.  

Spørgsmål om LKT Børnediabetes kan stilles til egen regions LKT-tovholder eller til projektledelsen.

 

Se oversigt: Regionale tovholdere