Gå til indhold

Organisering af LKT Apopleksi

Ekspertgruppen for LKT Apopleksi udgøres af eksperter fra hele landet, og Region Midt er national projektleder.

Ekspertgruppen

De konkrete mål for forbedringsarbejdet i LKT Apopleksi defineres af en ekspertgruppe bestående af kliniske eksperter inden for området og eksperter i forbedringsmetode.

Region Midtjylland er national projektleder for projektet

Region Midtjylland er national projektleder for LKT Apopleksi og har derfor det overordnede ansvar for at koordinere og gennemføre teamet. Projektet gennemføres i tæt samarbejde med de øvrige regioner.  

Spørgsmål om LKT Apopleksi kan stilles til egen regions LKT-tovholder eller til projektledelsen.

Se oversigt: Regionale tovholdere

Ekspertgruppen

De konkrete mål for forbedringsarbejdet defineres af en ekspertgruppe bestående af kliniske eksperter indenfor området og eksperter i forbedringsmetode.

 

 

Se oversigt over ekspertgruppen. 

National projektledelse

Region Midtjylland

Anne Gammelgaard
Chefkonsulent, Strategisk Kvalitet, Koncern Kvalitet

Mail: anne.gammelgaard@stab.rm.dk
Telefon: 7841 2330
Mobil: 2162 0118