Gå til indhold

Apopleksi

Optimering og kvalitetssikring af præhospitalt forløb

Apopleksi er et stort og omkostningstungt sygdomsområde. Nationalt er der konsensus om behandling og tradition for tværfagligt samarbejde på apopleksiområdet. 

Andelen af apopleksipatienter, der kan tilbydes trombolyse, afhænger i høj grad af korrekt identifikation og visitation af egnede patienter præhospitalt samt af hurtig
transport til rette behandlingssted. Et ønske om at øge samt ensarte andelen af apopleksipatienter, der trombolyseres, er baggrunden for valg af dette fokusområde. 

Fokusområde

Ekspertgruppen har valgt to fokusområder for forbedringsprojektet:

  • Optimering og kvalitetssikring af præhospitalt forløb for trombolysepatienter
  • Opsporing, diagnostik og behandling af apopleksipatienter med atrieflimren

Mål for LKT Apopleksi 

På baggrund af stor variation i andelen af patienter med akut iskæmisk apopleksi, der trombolyseres, har ekspertgruppen opstillet følgende mål

Læs mere: 

Projektbeskrivelsen for LKT Apopleksi