Gå til indhold

LKT: Akut kirurgi

Perioperativ optimering af akutte højrisiko abdominalkirurgiske patienter

Den Nationale Styregruppe for lærings– og kvalitetsteams har besluttet at etablere et lærings– og kvalitetsteam inden for det akutte abdominalkirurgiske område (LKT Akut kirurgi). Baggrunden for etableringen er, at det er et område med høj dødelighed og stor risiko for komplikationer.

Samtidig er det også et område, hvor både danske og udenlandske hospitaler har påvist betydelig reduktion i dødeligheden ved at indføre et såkaldt ’carebundle’. Der er således gode erfaringer at trække på i det kommende LKT Akut kirurgi.

Der blev i foråret 2018 sammensat en ekspertgruppe med deltagelse fra alle regioner og med repræsentation inden for kirurgi, anæstesi, akutmedicin, radiologi, fysioterapi og ernæring. Ekspertgruppens opgave er at definere det kliniske indhold og mål i LKT-projektet. Ekspertgruppens arbejde munder ud i en projektbeskrivelse, som skal forelægges Styregruppen for LKT i foråret 2019. Herefter forventes LKT Akut kirurgi at blive igangsæt med henholdsvis et ledelsesseminar og 1. læringsseminar.

Region Sjælland er national projektleder for LKT Akut kirurgi og har derfor det overordnede ansvar for at koordinere og gennemføre projektet. LKT Akut kirurgi gennemføres i lighed med de resterende lærings- og kvalitetsteams i et tæt samarbejde med de øvrige regioner.

Første læringsseminar afholdes 4./5. oktober 2021.

Spørgsmål om LKT Akut kirurgi kan rettes til egen regions tovholder eller til den nationale projektledelse.

Læs mere:
Projektbeskrivelse for LKT Akut kirurgi (pdf)