Gå til indhold

E-læringskursus om forbedringsarbejde

7 lektioner om forbedringsarbejde til medarbejdere i det regionale sundhedsvæsen

Som led i Det Nationale Kvalitetsprogram er der udover lærings- og kvalitetsteams også udviklet et E-læringskursus om forbedringsarbejde i sundhedsvæsenet. Kurset skal bidrage til at opbygge kendskab og kompetencer til forbedringsmetoder og herigennem understøtte forbedringsarbejdet. 

 

Læs: Kursusbeskrivelsen for E-læringskurset om forbedringsarbejde

Se en kort introduktionsvideo til kurset

Kursets indhold

Kurset består af 7 lektioner om forbedringsarbejdet:

  • Lektion 1: Introduktion til forbedringsmodellen

  • Lektion 2: Formulering af mål

  • Lektion 3: Brug af data til forbedring

  • Lektion 4: Indikatorer og plan for dataindsamling

  • Lektion 5: Analyse af data

  • Lektion 6: Forandringsteori og forandringskoncepter

  • Lektion 7: Småskalaafprøvning

 

Kurset henvender sig til sundhedspersonale i regionerne, og deltagere i forbedringsprojekter i regi af LKT opfodres til at gennemføre E-læringskurset. E-læringskurset kan også anvendes som supplement til anden form for uddannelse i forbedringsarbejde eller som en god start på et konkret forbedringsprojekt. 

E-læringskurset om forbedringsarbejde er gratis og kan tilgås af alle interesserede, både kommunalt ansatte, ansatte i praksissektoren, studerende, privatpersoner mv.

Regionsansatte kan tilmelde sig E-læringskurset via deres regions kursusadministrationssystem. Personer, der ikke er ansat i en region, kan tage kurset via http://forbedringsmodellen.dk/

Kurset er udviklet af Region Hovedstadens E-læringsenhed i samarbejde med de øvrige regioner og Dansk Selskab for Patientsikkerhed.