Gå til indhold

Styregruppe

Styregruppen for lærings- og kvalitetsteams

Styregruppen påser den overordnede fremdrift i projektet og træffer afgørelse om eventuelle betydelige ændringer i lærings- og kvalitetsteamet.

Følgende personer og organisationer udgør styregruppen

 • Erik Jylling, Sundhedspolitisk direktør, Danske Regioner (formand)
 • Anne Skriver, Centerdirektør, Region Hovedstaden
 • Karina Jensen, Chef for Koncern Sundhed, Region Sjælland 
 • Mads Hougaard, Afdelingschef, Region Syddanmark
 • Ole Thomsen, Koncerndirektør, Region Midtjylland
 • Mariane Therkelsen, Direktør, Region Nordjylland
 • Trine Vig Houe, Kontorchef, KL
 • Lene Brøndum Jensen, Kontorchef, Sundheds- og Ældreministeriet
 • Søren Brostrøm, Direktør, Sundhedsstyrelsen 
 • Anette Lykke Petri, Direktør, Styrelsen for Patientsikkerhed
 • Lisbeth Høeg-Jensen, Chefkonsulent, Danske Patienter
 • Jens Winther Jensen, Direktør, Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram 
 • Kirsten Gregers Dalsjö, Chefkonsulent, PLO

Kommissorium

Læs hele kommissoriet Styregruppen for Lærings- og Kvalitetsteams 2017