Regionale tovholdere

De regionale tovholdere har det praktiske ansvar for driften af lærings- og kvalitetsteamet.

Hver region har en regional tovholder. De regionale tovholdere sikrer løbende udveksling af resultater og erfaringer mellem de deltagende enheder og afrapporterer til Styregruppen for Lærings- og Kvalitetsteams og Temagruppen for Kvalitet. De regionale tovholdere arbejder tæt sammen med sekretariatet og de regionale kvalitetsorganisationer.

 

Region Midtjylland

Karungyi Ajule Buga
AC-fuldmægtig

Tilknyttet LKT Palliation, Hoftenære lårbensbrud og KOL (lead)

Mail: Karungyi.Buga@stab.rm.dk
Tlf: 21 62 01 03

 

Lica Nyerup Hansen
AC-fuldmægtig

Tilknyttet LKT Akut kirurgi, Børnediabetes og Antibiotika

Mail: licjoh@rm.dk
Tlf: 21 70 21 77

 

Lone Flarup
Sundhedsfaglig konsulent

Tilknyttet LKT Apopleksi (lead), ADHD børn og unge og Nedbringelse af tvang i psykiatrien

Mail: Lone.Flarup@stab.rm.dk
Tlf: 24 85 47 52

 

Tina Willemann

Mail: tina.willemann@stab.rm.dk
Tlf.: -

Region Sjælland

Nynne Dreyer Nies
Specialkonsulent

Mail: ndn@regionsjaelland.dk
Tlf: 51 72 87 75

 

Pia Bakkegaard Hansen

Mail: pbhs@regionsjaelland.dk
Tlf.: -

Region Hovedstaden

Helle Boelsmand Bak
Chefkonsulent

Mail: helle.bak@regionh.dk

Direkte: 38 66 60 59
Mobil: 21 13 67 22

 

Suzanne Trolle
Sundhedsfaglig specialkonsulent

Tilknyttet LKT Apopleksi og Hoftenære lårbensbrud

Mail: suzanne.trolle@regionh.dk
Tlf: 33 86 60 58

 

Bo Hempel Sparsø
Overlæge

Tilknyttet LKT Palliation, Hoftenære lårbensbrud og Akut kirurgi

Mail: bo.hempel.sparsoe@regionh.dk
Tlf: 38 66 60 79
Mobil: 20 31 00 33

 

Dorte Bagger

Mail: dorte.bagger@regionh.dk
Tlf.: -
Mobil: -

 

Ina Rønberg

Mail: ina.roenberg@regionh.dk
Tlf.: -
Mobil: -

 

Perle Darsø 

Overlæge i samfundsmedicin

                                                                                                                                                                                                                                                                           

Tilknyttet LKT børnediabetes (lead) LKT akut kirurgi 

Mail: perledarsoe.01@regionh.dk 

Tlf.: 38665367

 

Region Syddanmark

Maria Frank
Specialkonsulent, Kvalitet og Forskning

Mail: maria.frank@rsyd.dk
Telefon: 24 75 73 11 

 

Martin Hønge Olsen
AC-fuldmægtig, Kvalitet og Forskning

Mail: maho@rsyd.dk
Tlf.: 20 46 06 27

 

Region Nordjylland

Monica Guldager Terkelsen
Kvalitetskonsulent

Mail: mote@rn.dk
Telefon: 29 62 99 85