Gå til indhold

Styregruppen

Styregruppen for det Nationale Ledelsesprogram

Styregruppen påser den overordnede fremdrift i projektet og træffer afgørelse om eventuelle betydelige ændringer i lærings- og kvalitetsteamet.

Følgende personer og organisationer udgør styregruppen

  • Erik Jylling, Sundhedspolitisk direktør Danske Regioner (formand for styregruppen)
  • Karina Jensen, sundhedsfaglig chef, Sundhedsstrategisk planlægning i Region Sjælland.
  • Ole Thomsen, koncerndirektør, Region Midtjylland
  • Susanne Hoffmann, afdelingschef Koncern HR, Region Syddanmark
  • Marianne Therkelsen, Direktør i Mennesker og Organisation, Region Nordjylland
  • Anne-Mette Bang Termansen, Enhedschef, Region Hovedstaden
  • Nanna Skovgaard, Kontorchef Center for sundhed- og socialpolitik, KL
  • Anne-Sofie Fanøe Klee, Teamleder for Sygehusstruktur og Kvalitet, Kontor for Sygehuspolitik
  • Søren Brostrøm, direktør Sundhedsstyrelsen
  • Søren Varder, souschef Finansministeriet

Kommissorium

Læs hele kommissoriet Styregruppen for Lærings- og Kvalitetsteams 2017