Gå til indhold

Organisering af Lærings- og Kvalitetsteams

Fælles national organisering med lokal tilpasning

Lærings- og kvalitetsteams er nationale, men hvert team har en leadregion, der er ansvarlig for koordinering og gennemførsel af teamet. Styregruppen for lærings- og kvalitetsteams træffer de overordnede beslutninger og følger udviklingen i Lærings- og kvalitetsteamene.

Lærings- og kvalitetsteamsne har regionale tovholdere. Hver region har en regional tovholder. De regionale tovholdere sikrer løbende udveksling af resultater og erfaringer mellem de deltagende enheder og afrapporterer til Styregruppen for Lærings- og Kvalitetsteams og Temagruppen for Kvalitet. De regionale tovholdere arbejder tæt sammen med sekretariatet og de regionale kvalitetsorganisationer.

I fold-ud menuerne i bunden af siden kan du se de Regionale Tovholdere og medlemmer af Styregruppen for Lærings- og Kvalitetsteamsne.

National governancestruktur for LKT

Nedenfor kan du orientere dig i de Regionale tovholdere og styregruppemedlemmer

Regionale tovholdere og styregruppemedlemmer

Region Midtjylland

Karungyi Ajule Buga, AC-fuldmægtig - Tilknyttet LKT Palliation, LKT Hoftenære lårbensbrud og LKT KOL (lead).

Mail: Karungyi.Buga@stab.rm.dk
Telefon: 21 62 01 03

Lica Nyerup Hansen, AC-fuldmægtig - Tilknyttet LKT Akut kirurgi, LKT Børnediabetes og LKT Antibiotika.

Mail: licjoh@rm.dk
Telefon: 21 70 21 77

Lone Flarup, Sundhedsfaglig konsulent - Tilknyttet LKT Apopleksi (lead), ADHD børn og unge og Nedbringelse af tvang i psykiatrien.

Mail: Lone.Flarup@stab.rm.dk
Telefon: 24 85 47 52

 Tina Willemann

Mail: tina.willemann@stab.rm.dk
Telefon.: -

 

Region Sjælland

Christian Hald Jensen, Chefkonsulent - Tilknyttet LKT Børnediabetes.

Mail: chhal@regionsjaelland.dk
Telefon: 29 17 84 98

 

Region Hovedstaden 

Bo Hempel Sparsø, Overlæge - Tilknyttet LKT Hoftenære lårbensbrud og LKT Akut kirurgi.

Mail: bo.hempel.sparsoe@regionh.dk
Telefon: 20 31 00 33

Dorte Bagger, Sundhedsfaglig chefkonsulent - Tilknyttet LKT Tvang. 

Mail: dorte.bagger@regionh.dk
Telefon: 20 91 38 20

Ina Rønberg, Sundhedsfaglig chefkonsulent - Tilknyttet LKT KOL.

Mail: ina.roenberg@regionh.dk
Telefon: 23 26 03 76
 

Martin Stausholm Knudsen, Chefkonsulent - Tilknyttet LKT KOL og LKT Børnediabetes.

Mail: martin.stausholm.knudsen@regionh.dk
Telefon: 20 37 28 04

Julie Winthereik, Chefkonsulent - Tilknyttet LKT Børnediabetes.

Mail: julie.winthereik@regionh.dk 
Telefon: 20 51 98 90

Nynne Dreyer Nies, Specialkonsulent - Tilknyttet LKT Børnediabetes.

Mail: nynne.dreyer.nies@regionh.dk
Telefon: 21 13 67 22

Laura Østergaard, Konsulent - Tilknyttet LKT Børnediabetes.

Mail: laura.oestergaard@regionh.dk
Telefon: 20 11 55 83

 

Region Syddanmark

Maria Frank, Specialkonsulent, Kvalitet og Forskning.

Mail: maria.frank@rsyd.dk
Telefon: 24 75 73 11 

Susanne Søndergaard, Konsulent, Kvalitet og Forskning.

Mail: suso@rsyd.dk
Telefon: 29 20 19 82

 

Region Nordjylland

Monica Guldager Terkelsen, Kvalitetskonsulent.

Mail: mote@rn.dk
Telefon: 29 62 99 85

 • Anne Gammelgaard – Region Midtjylland

 • Anne-Sofie Fanøe Klee – Sundhedsministeriet

 • Bjarne Dahler Eriksen – Region Syddanmark

 • Britta Tendal Jeppesen – Sundhedsstyrelsen

 • Charlotte Hosbond – Region Hovedstaden

 • Erik Jylling – Danske Regioner

 • Henrik Øregaard Dam – Lægeforeningen

 • Jeanette Rokbol – Middelfart Kommune

 • Jens Winther Jensen – RKKP

 • Karina Jensen – Region Sjælland

 • Lena Graversen – Styrelsen for Patientsikkerhed

 • Lisbeth Høeg-Jensen - Danske Patienter

 • Lise Holten – Kommunernes Landsforening

 • Louise Weikop – Aalborg Kommune

 • Mads Haugaard – Region Syddanmark

 • Malene Kristine Nielsen – Danske Regioner

 • Marianne Therkelsen – Region Nordjylland

 • Maya Damgaard Larsen – Århus Kommune

 • Nadja Ausker – Region Hovedstaden

 • Nanna Skovgaard – Kommunernes Landsforening

 • Ole Thomsen – Region Midtjylland