Gå til indhold

Læringsseminarer

Alle LKT'er afholder læringsseminarer

Et lærings- og kvalitetsteam vil som udgangspunkt fungere og arbejde med forbedringerne i to år. I løbet af de to år mødes de teams, som indgår i lærings- og kvalitetsteamet, ca. tre gange til læringsseminarer.

       
Foto fra 1. læringsseminar, LKT Specialiseret palliation 

Imellem læringsseminarerne arbejder de enkelte teams med at skabe forbedringer lokalt. Teamene arbejder altså med, hvilke lokale kliniske og organisatoriske processer og arbejdsgange der skal forbedres for at opfylde målene for det enkelte LKT. Teamene anvender de metoder til at skabe forbedringer, som er besluttet lokalt, eksempelvis Forbedringsmodellen, Virginia Mason Production System, Lean osv. 

Læs mere fra afholdte og kommende læringsseminarer