Type 1 Børnediabetes

Type 1 Børnediabetes

Den nationale styregruppe for Lærings- og kvalitetsteams har besluttet, at der skal igangsættes et lærings- og kvalitetsteam vedr. type 1 diabetes hos børn og unge (LKT børnediabetes).
Begrundelsen for nedsættelsen af dette LKT er

  • Der er stor variation mellem i hvor høj grad afdelingerne opfylder målet for HbA1c på <59 mmol/mol
  • Optimeret behandling sænker risikoen for udvikling af komplikationer
  • Optimeret behandling af diabetes hos børn vil have betydning for flere af de nationale kvalitetsmål
  • Det er muligt at tage afsæt i eksisterende data fra DanDiabKids
  • Der er positive erfaringer fra lignede forbedringsprojekt fra Sverige

Der er nedsat en ekspertgruppe bestående af blandt andet kliniske eksperter på området og repræsentanter for patienter og pårørende. Ekspertgruppen skal i gang med at definere de konkrete mål for forbedringsarbejdet.