Første læringsseminar i LKT antibiotika

Det første læringsseminar som del af LKT antibiotika blev afholdt mandag- tirsdag 13.-14. november 2017 på Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter.

På læringsseminaret mødtes ca. 150 deltagere fra 17 teams op skød arbejdet i LKT antibiotika i gang. Fokus var formål, indhold og metoder i projektet, dvs. den faglige ramme og indhold samt anvendelse af forbedringsmetoden - herunder PDSA-afprøvninger samt tidstro data og dataanalyse.

 

Foto fra første læringsseminar, LKT antibiotika, 13.-14. november 2017

 

Hvert team drøftede egne mål og eget forbedringsarbejde, ligesom der var mulighed for netværksdannelse på tværs af teams og regioner.

 

Formandsskabet for ekspertgruppen for LKT antibiotika, Svend Ellermann-Eriksen og Christian Backer Mogensen

 

 


Dorthe Vilstrup Thomsen, Afdelingschef på Kvalitetsafdelingen, Nordsjællands Hospital holdt inspirationsoplæg

 

Programmet for læringsseminaret samt deltagerliste

Oplæg på læringsseminaret

Oplæggene er i pdf. Hvis man ønsker oplæggene i power points eller et standard oplæg at udarbejde egne oplæg fra kontaktes den nationale projektledelse.

Find kontaktoplysninger: National projektledelse

 

Øvrigt materiale, der blev nævnt på læringsseminaret, findes nederst på siden og kan også tilgås under Links og materialer

 

 

Foto fra øvelse i PDSA på læringsseminaret  

 

Foto fra første læringsseminar, LKT antibiotika, 13.-14. november 2017