Gå til indhold

LKT: ADHD

ADHD hos børn og unge

Det er besluttet nationalt at oprette et lærings- og kvalitetsteam (LKT) inden for ADHD-området, nærmere bestemt ADHD hos børn og unge.

På møde i den nationale Styregruppe for LKT den 29. januar 2020 besluttede styregruppen følgende: 

  • at forberedelse af LKT ADHD sættes i bero.
  • at ekspertgruppens arbejde sendes videre til Kommunernes Landsforening med henblik på, at der kan sendes en orientering om ekspertgruppens arbejde til det lokale samarbejde i sundhedsaftaleregi.
  • at forberedelse af LKT ADHD tages op til overvejelse igen i Styregruppen for LKT, når der foreligger evalueringer fra satspuljeprojekterne, og/eller når ADHD-databasen har etableret og valideret resultatindikatorer.

Ekspertgruppens arbejde er samlet og videresendt til regionerne med henblik på orientering af børne- og ungdomspsykiatrien og til Kommunernes Landsforening med henblik på orientering af kommunerne.