LKT: ADHD

ADHD hos børn og unge.

Det er besluttet nationalt, at oprette et lærings- og kvalitetsteam (LKT) inden for ADHD-området, nærmere bestemt ADHD hos børn og unge.

Det vurderes at være mest gavnligt at afgrænse indsatsen nærmere på grund af områdets kompleksitet og de mange aktører, der kan være involveret i patientforløbet.

Der nedsættes derfor en arbejdsgruppe med bredere regional repræsentation af Børne- og Ungdomspsykiatrien, samt repræsentation fra kommunal Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, speciallæger inden for børne- og ungdomspsykiatrien og patient/pårørende.

Denne arbejdsgruppe har til formål at give faglige input til, hvordan en indsats kan afgrænses. I arbejdet ønskes det, at patient/pårørende perspektivet inddrages. 

Når arbejdsgruppen har afsluttet sit arbejde, skal der etableres en ekspertgruppe for LKT ADHD.

Arbejdsgruppen har med udgangspunkt i indstillingen til LKT ADHD til opgave at: 

  • Give faglige input til, hvordan et LKT ADHD kan afgrænses med henblik på en indstilling til beslutning i den nationale styregruppe for LKT
  • Inddrage overvejelser omkring patient/pårørende perspektivet
  • Give input til hvilke faglige områder, der bør repræsenteres i sammensætning af en ekspertgruppe for LKT ADHD

Der afholdes 2 møder i september-oktober med henblik på at have en indstilling klar til møde i Styregruppen for LKT den 30. oktober 2018.