Gå til indhold

Erfaringsopsamling

Defactum har udarbejdet en erfaringsopsamling på de første tre Lærings- og Kvalitetsteams: Apopleksi, Det specialiserede palliative område (Palliation) og Rationelt brug af antibiotika (Antibiotika). De foreløbige resultater peger bl.a. på, at LKT-arbejdet opfattes som kliniknært og meningsfuldt for lægerne.

Sundhedsdirektørerne har bedt Temagruppen for Kvalitet iværksætte en erfaringsopsamling på de LKT'er, der er igangsat med henblik på at skabe viden og læring, der kan anvendes ind i det fremadrettede arbejde med at etablere og implementere LKT.

Erfaringsopsamlingen har undersøgt følgende spørgsmål:

  1. Hvilke konkrete resultater er foreløbigt opnået i LKT'erne i forhold til de enkelte LKT'ers resultat- og procesmål?
  2. Hvilke øvrige resultater er opnået gennem LKT-arbejdet?
  3. Hvad har gjort det muligt at skabe resultaterne, og hvad er de 'kritiske faktorer' for vellykkede LKT'er?
  4. Hvilke udfordringer og barrierer kan der være for at opnå resultater i LKT-arbejdet?
  5. Hvad er perspektiverne for at sprede resultater fra de igangværende LKT'er, og hvad kræver det?
  6. Hvordan er ressourceforbruget forbundet med LKT-arbejdet?

Læs erfaringsopsamlingen her.